Cyfryzacja Stosowanie technologii cyfrowych w rozwiązaniach i kompleksowych procedurach dotyczących klientów pozwalający osiągać korzystny rozwój oraz przewagę konkurencyjną i radykalnie zwiększyć tempo i wydajność działań.
Prostota Wdrażanie maksymalnie uproszczonego modelu operacyjnego i zasięgu geograficznego pozwalającego na większe skupienie uwagi na potrzebach klienta, elastyczność, innowacyjność i wydajność.
Zorientowanie na klienta Zapewnienie koncentracji na potrzebach klienta we wszystkich podejmowanych działaniach.
Skupienie Skupienie na najważniejszych kwestiach biznesowych, branżach i krajach o największym potencjalne wzrostowym, w których firma GfK osiągnęła lub może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną.