icon

Firma GfK ściśle przestrzega zasad i przepisów ustanowionych przez profesjonalne, niezależne instytucje badania rynku z całego świata Wartości firmowe i kodeks etyki firmy GfK definiują naszą gwarancję i zobowiązania wobec kontrahentów, klientów, udziałowców i pracowników.

icon

Firma GfK jest w pełni przygotowana pod kątem wymogów i konsekwencji dyrektywy RODO i traktuje ją jako szansę na rozwój w oparciu o uprzednio przyjęte zasady i ich rozszerzone stosowanie w skali globalnej.

icon

Dzięki specjalnym jednostkom organiza­cyjnym (podlegającym bezpośrednio dyrektorom zarządzającemu i finansowemu) firma GfK monitoruje jakość, zgodność z przepisami, ochronę danych i bezpieczeństwo w sposób odpowiedni i kompleksowy. Wszyscy pracownicy rozumieją znaczenie ochrony poufnych danych znajdujących się pod opieką firmy GfK. W naszych biurach na całym świecie stale prowadzone są stosowne szkolenia, sponsorowane i aktywnie wspierane przez kierownictwo najwyższego szczebla.

icon

Firma GfK prowadzi rzetelny program zarządzania bezpiec­zeństwem informacji, który wdraża sprawdzone zasady i strukturę zgodności z przepisami, kompleksowy program świadomości bezpieczeństwa i solidne ramy zarządzania ryzykiem.