icon

GfK voldoet strikt aan de regels en voorschriften van professionele, onaf­hankelijke marktonder­zoekinstanties wereldwijd. Onze bedrijfs­waarden en gedragscode liggen ten grondslag aan onze belofte en betrokkenheid bij onze partners, klanten, aandeelhouders en werknemers.

icon

GfK is volledig voorbereid op de vereisten en implicaties van de AVG en wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om voort te bouwen op de principes die wij reeds naleven en om deze uitgebreide principes op wereldwijd niveau toe te passen.

icon

Met behulp van speciaal toegewezen organisatie-entiteiten (die rechtstreeks aan de CEO en CFO rapporteren) bewaakt GfK de kwaliteit, compliance, gegevensbescherming en beveiliging op een passende en alomvattende manier. Alle medewerkers begrijpen hoe belangrijk het is om de door GfK beheerde vertrouwelijke gegevens te beschermen. Er worden voortdurend relevante trainingen in onze kantoren over de hele wereld gegeven, wat door de hoogste managementniveaus gesponsord en zeer ondersteund wordt.

icon

GfK onderhoudt een krachtig management­programma voor informatiebeveiliging om voor een bewezen beleid en compliance­structuur, een uitgebreid beveiligings­bewustmakingsprogramma en een degelijk kader voor risicobeheer te zorgen.