Digitalita Uplatňujeme digitalitu v zákaznických řešeních a procesech na principu end-to-end s cílem realizovat ziskový růst pro naše klienty, dosáhnout konkurenceschopné výhody a být radikálně rychlejší a efektivnější.
Jednoduchost Implementujeme výrazně zjednodušený provozní model a geografické zaměření s cílem být zaměřenější na klienty, agilnější, inovativnější a efektivnější.
Zaměření na klienta Zajišťujeme naše zaměření na klienta ve všem, co děláme.
Soustředění Soustředíme se na klíčové obchodní otázky, obory a země s nejziskovějším potenciálem růstu a na oblasti, kde má společnost GfK trvale udržitelnou konku­renceschopnou výhodu nebo jí může dosáhnout.