icon

Společnost GfK přísně dodržuje pravidla a nařízení profesních, nezávislých výzkumných orgánů na celém světě. Naše firemní hodnoty a pravidla chování určují náš závazek a angažovanost vůči našim partnerům, klientům, akcionářům a zaměstnancům.

icon

Společnost GfK je plně připravena na požadavky a důsledky GDPR a využíváme příležitost stavět na principech, podle kterých se již chováme, a uplatňovat tyto rozšířené principy na globální úrovni.

icon

Se specializovanými organizačními subjekty (podléhajícími přímo výkonnému a finančnímu řediteli) společnost GfK vhodným a vyčerpávajícím způsobem monitoruje kvalitu, soulad s pravidly, ochranu dat a bezpečí. Všichni zaměstnanci chápou důležitost ochrany důvěrných údajů, které společnost GfK spravuje. Neustále probíhají příslušná školení v našich kancelářích po celém světě, které jsou financovány a výrazně podporovány nejvyššími úrovněmi vedení.

icon

Společnost GfK udržuje program silného zabezpečení informací pro zajištění osvědčených postupů a struktury pro shodu s předpisy, program komplexních znalostí bezpečí a pevného rámce pro řízení rizik.