logo
search
EN-US

Специалист Човешки Ресурси

Country

Bulgaria

Job Family

Human Resources

For over 80 years, GfK has been a reliable and trusted insight partner for the world’s biggest companies and leading brands who make a difference in every consumer’s life - and we will continue to build on this. We connect data, science and innovative digital research solutions to provide answers for key business questions around consumers, markets, brands and media. With our headquarters in Germany and a presence in around 60 countries worldwide, you benefit from our global company with a diverse community of ~9,000 employees.

Harnessing the power of our workforce, the greatest asset we have is our people. As part of GfK, you can take your future into your own hands. We value talent, skills and responsibility and support your development within our international teams. We are proud of our heritage and our future: Currently we are in the latter stages of a transformational journey from a traditional market research company to a trusted provider of prescriptive data analytics powered by innovative technology. This is only possible with extraordinary people and this is why we are looking for YOU to help create our future. For our employees as well as for our clients we pursue one goal: Growth from Knowledge!

Job Description

Като Специалист Човешки Ресурси ще имате следните ключови отговорности:

 • Предоставяне услуги в сферата на Човешките ресурси в съответствие с местните правила и законови разпоредби
 • Подпомагане на  Бизнес партньорите Човешки ресурси по всички административни задачи на местно ниво и при осъществяването на дейности, свързани с човешките ресурси
 • Отговорност за актуализиране на информацията за служителите през целия цикъл от назначаването до процеса на освобождаване в Workday (като въвеждане, промени във възнаграждението, подготовка на договори и документи за освобождаване и др.)
 • Отговорност за администрирането на трудовото правоотношение, подпомага преките ръководители и служителите по въпроси, свързани с процесите и стъпките по администрирането, например промяна в позицията на служителя, трансфери
 • Отговорност за администрирането на процесите, свързани с отсъствия и отпуски: отпуск по майчинство, бащинство, отпуск по болест, като подпомагаи мениджъри по тези въпроси
 • Отговаряне на запитвания от служители относно вътрешна комуникация, процеси и водещи принципи в сферата на Човешките ресурси
 • Подкрепа на проекти с цел въвеждане на дигитални решения
 • Отговорност за поддържането на личните досиета на служителите, изготвяне на документи
 • Изготвяне и подаване на данни към НАП и НОИ
 • Отговорност за дейностите и поддържа актуална документация по ЗБУТ
 • Изготвяне на справки свързани с трудовите правоотношения – регулярно и при поискване

След като вече знаете какво прави Специалист Човешки Ресурси, ще са ви необходими следните умения, опит и квалификация:

 • Минимум 2 години опит в сферата на Човешките Ресурси
 • Бакалавърска степен по Човешки ресурси, Бизнес или свързани области
 • Много добри умения за работа с HRIS ERP системи (предимство е познаването на софтуер Workday и Аладин)
 • Познания в областта на Труд и работна заплата
 • Oтлично познаване на българското данъчно, трудово и осигурително законодателство
 • Добри познания в областта на ЗБУТ
 • Отлична компютърна грамотност - MS Office/ Excel
 • Английски език на добро работно ниво
 • Много добри умения за управление на времето и лична ефективност
 • Отлични умения за комуникация на всички нива в организацията
 • Умения за разрешаване на проблеми
 • Аналитични умения и внимание към детайла
 • Умения за работа с конфиденциална информация, работа с крайни срокове

Присъединете се към нашия екип и се възползвайте от следните придобивки:

 • Опит в глобална организация, лидер в своята област
 • Първоначално и последващо обучение
 • Възможности за професионално и личностно развитие
 • Работа в амбициозен и мотивиран екип
 • Три допълнителни неработни дни годишно
 • Ваучери за храна
 • Здравно застраховане
 • Програма за отстъпки с външни партньори
 • Достъп до едни от най-модерните технологии
 • Безплатна карта за градския транспорт за всички линии и паркоместа за велосипеди
 • Разнообразие от спортни инициативи като футбол и народни танци
 • Последно, но не и по важност – отлична локация на офиса в близост до центъра на София с удобен градски транспорт – бул. Цариградско шосе 47А

Високо оценяваме интереса към компанията и благодарим на всички кандидати за отделеното време.


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

We offer an exciting work environment that brings people together. We encourage an entrepreneurial and innovative spirit. We make use of the latest digital technologies. We are looking for self-starters, who accept challenges and create solutions.

Can there be a better place to take center stage in the digital revolution? We are excited to getting to know you!

Posted: 45 days ago

City: Sofia

Work Area: Human Resources

Job Time: Full Time

Requisition ID: R00007851