Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Smart Automotive Insights image
X
Sdílet tuto stránku

Spotřebitelský panel

Celé vaše podnikání mají v rukou zákazníci, takže je naprosto nezbytné, aby vaše produkty a služby dokázaly uspokojit jejich potřeby. Je také nutné najít příležitosti pro další růst vaší firmy.

Na základě našich rozsáhlých mezinárodních zkušeností v průzkumu v oblasti spotřebitelského chování vám poskytneme profesionální vhled, který vám pomůže pochopit, kdo jsou vaši spotřebitelé a jaké jsou jejich postoje a chování. Takovýmto způsobem pokrýváme celé spektrum nákupních, i komunikačních kanálů.

Díky datům ze spotřebitelského panelu zjišťujeme nákupní chování spotřebitelů – například kde hledají nové produkty, co nakupují, za kolik, jak často a také jaký je vývoj v čase. Zabýváme se rovněž faktory, které jsou klíčové v rámci rozhodovacího procesu a nákupního cyklu.

Identifikujte klíčové spotřebitelské trendy a využíváme segmentaci zákazníků, abychom přesně definovali vaši ideální cílovou skupinu, identifikovali příležitosti na trhu a pomohli vám navrhnout strategii, která povede k vašemu růstu.

Poslední aktuality

Podívejte se na naše poslední aktuality ze spotřebitelského panelu. Pro více informací klikněte zde.

  • 12/18/18
  • Consumer Panels
  • Czech Republic
  • Czech

  GfK Consumer Reporter 04/2018

  GfK Vám pravidelně přináší pohled na aktuální spotřebitelské chování na našem trhu a to prostřednictvím unikátních Spotřebitelských panelů.
  • 12/18/18
  • Consumer Panels
  • Czech Republic
  • Czech

  GfK Consumer Reporter 04/2018 (English)

  GfK would like to bring you insights into current consumer behaviour in our market regularly throught unique key fact of GfK Consumer Panel.
  • 11/28/18
  • Consumer Panels
  • Czech Republic
  • Czech

  Diskonty a supermarkety nabírají na významu

  Pro 7 z 10 kupujících je nakupování spíše zábavné než obtížné.
  • 11/01/18
  • Consumer Panels
  • Czech Republic
  • Czech

  GfK Consumer Reporter 03/2018

  GfK Vám pravidelně přináší pohled na aktuální spotřebitelské chování na našem trhu a to prostřednictvím unikátních Spotřebitelských panelů.
General