Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít

Solutions

 • All
 • Rozvíjení strategických příležitostí
 • Optimalizace marketingových aktivit
 • Využití zákaznických zkušeností a zážitků
 • Pěstování profitabilních vztahů
 • Udržování obchodního úspěchu

Sorry no result

 • Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Značky jsou v dnešní době nuceny navazovat vztahy se spotřebiteli i lídry firem a usilovat o to, aby si k nim zákazníci vytvořili emocionální vazbu.

  Úspěch značky závisí na tom, do jaké míry se jí podaří zákazníkovi nabídnout silný zážitek nebo zkušenost, která se mu vybaví při každém dalším kontaktu se značkou, produktem nebo službou.

   

 • Spotřebitelský panel

  Spotřebitelský panel

  Celé vaše podnikání mají v rukou zákazníci, takže je naprosto nezbytné, aby vaše produkty a služby dokázaly uspokojit jejich potřeby. Je také nutné najít příležitosti pro další růst vaší firmy.

  Na základě našich rozsáhlých mezinárodních zkušeností v průzkumu v oblasti spotřebitelského chování vám poskytneme profesionální vhled, který vám pomůže pochopit, kdo jsou vaši spotřebitelé a jaké jsou jejich postoje a chování. Takovýmto způsobem pokrýváme celé spektrum nákupních, i komunikačních kanálů.

   

 • Digitální trh

  Digitální trh

  Když spotřebitelé používají internet k nákupům, komunikaci a vyhledávání informací nebo když se na internetu setkávají s firmami nebo jejich značkami, jejich chování je různé podle toho, jaké zařízení s jak velkým displejem momentálně používají. Na druhé straně však od značek očekávají stejnou a konzistentní zkušenost bez ohledu na komunikační kanál nebo zařízení, které právě využívají.

   

 • Distribuce a řízení dodavatelského řetězce

  Distribuce a řízení dodavatelského řetězce

  Dodavatelské řetězce jsou velmi složité kvůli proměnlivosti nákupních cyklů. A globalizace nám nabídla rozšíření dodavatelských sítí i mnohem větší množství zdrojů.

  Dobré obchodní výsledky podniku závisí na schopnosti zaznamenat změny v zákaznické poptávce a zavést inovace, které pomohou se změnám rychle přizpůsobit i své dodavatelské řetězce.

   

 • Geomarketing

  Geomarketing

  Nabízíme klientům geomarketingová řešení a poradenství. Dokážeme určit faktory, které ovlivňují úspěšnost podniků, prodejen, prodejních oblastí, cílových skupin i prodejních řetězců a distribučních sítí a které jsou specifické pro určitou lokalitu.

   

 • Příležitosti na trhu a inovace

  Příležitosti na trhu a inovace

  Značky se neustále snaží si na stále přeplněnějším trhu udržet svoje postavení. Zásadní je vědět kdy, kde a jak nabízet spotřebitelům zajímavé zážitky, které jim přinesou přidanou hodnotu a vám konkurenční výhodu.

  Najít na trhu příležitost pro inovaci znamená porozumět trendům, zareagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaujmout spotřebitele, kteří udávají směr. A aby byly značky úspěšné, musí vědět jak začlenit nové produkty nebo služby do života spotřebitelů.

   

 • Výzkum publika a měření sledovanosti

  Výzkum publika a měření sledovanosti

  Spotřebitelé mají dnes na výběr z mnohem většího množství mediálních obsahů, kanálů i zařízení než kdy předtím.

  Zadavatelé reklamy, vlastníci médií i agentury, které v médiích kupují reklamu, potřebují zjistit, které tradiční i digitální kanály osloví zákazníky nejlépe.

   

 • Mystery Shopping

  Mystery Shopping

  Každý den se spotřebitelé dostávají nesčíslněkrát do kontaktu se značkou. Chcete-li jim dopřát konzistentní a stabilní zkušenost se značkou, potřebujete vědět, jak značku skutečně vnímají a prožívají. Naši specialisté na mystery shopping vám pomohou zkušenosti zákazníků zblízka poznat a zareagovat tak, aby přínosy pro váš byznys byly co největší.

   

 • Online informace o cenách

  Online informace o cenách

  Konkurence v oblasti cenotvorby je mnohem silnější než kdy předtím, protože nakupující (i konkurenční prodejci) si informace o cenách aktivně zjišťují a díky internetu vědí prakticky okamžitě, kolik si za produkty účtují ostatní.

   

 • Point of Sales Analytics

  Point of Sales Analytics

  Pokud navrhujete novou podnikatelskou strategii, jsou pro vás nezbytné relevantní poznatky o maloobchodu.

  Řešení GfK v oblasti maloobchodních analýz podrobně zkoumají a vyhodnocují výsledky na úrovni jednotlivých maloobchodních prodejen. Na základě těchto zjištění nám umožní seřadit jednotlivé prodejny do skupin na základě flexibilních kritérií, což vám následně pomůže optimalizovat vaše marketingové činnosti a ještě lépe změřit návratnost investic (ROI).

   

 • Tracking prodejních míst

  Tracking prodejních míst

  Maloobchodníci i výrobci jsou neustále pod tlakem – musejí vyvíjet produkty a služby, které jim přinesou zisk a zajistí jim věrné zákazníky.

  Úspěch znamená mít k dispozici nejaktuálnější informace z maloobchodu a vědět, které produkty a služby si na trhu vedou dobře a které ne. Na základě těchto informací pak firmy mohou zvolit strategii, která jim zajistí růst a návratnost investic.

   

 • Produktové katalogy

  Produktové katalogy

  Zákazníky zajímají technické parametry a vlastnosti výrobku. Proto je pro firmy důležité mít o produktech přesná data.

   

 • Promoční akce a causal retail

  Promoční akce a causal retail

  Kratší životní cyklus produktů a rychle se měnící preference zákazníků vedly k potřebě rychlého reportingu, který by pomohl výrobcům a obchodníkům přesně určit trendy na trhu, zdokonalit cenotvorbu a zefektivnit životní cyklus jejich produktů.

   

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitální věk nám neustále otevírá nové cesty k nákupu a mění tradiční způsoby toho, jak a kde lidé nakupují. Každým dnem je k dispozici větší a větší množství informací a zákazníci se setkávají se značkami prostřednictvím celé řady komunikačních kanálů.

  Má-li si firma udržet konkurenceschopnost i při tomto obrovském množství dat a komunikačních kanálů, potřebuje zjistit, které faktory mají na cestě k nákupu největší důležitost, a získaných informací využít. Tak se dá optimalizovat každý krok zákazníka vedoucí k nákupu.

   

 • Informace z oblasti sociálních médií

  Informace z oblasti sociálních médií

  Sociální média se stala široce využívaným komunikačním kanálem, jehož prostřednictvím uživatelé sdílejí dobré i špatné zkušenosti se značkami. Značky jsou tak nuceny fungovat mnohem efektivněji, pokud chtějí ovlivnit rozhodnutí ke koupi, udržet si věrnost stávajících zákazníků a získat si nové zákazníky.

   

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  To, jak rychle se v současné době dostávají na trh nové produkty a jak se zkracuje jejich životní cyklus, představuje mimořádný tlak na firmy, které se chtějí udržet na vrcholu. Nákupní chování spotřebitelů se mění rychleji než kdykoli předtím.

   

 • Uživatelská zkušenost (UX)

  Uživatelská zkušenost (UX)

  Dnešní spotřebitelé jsou doslova bombardováni nejrůznějšími sliby jedinečných zážitků. Jsou chytří a nespokojí se jen tak s něčím. Chcete-li s novými výrobky nebo službami uspět, musíte je navrhnout tak, aby byly intuitivní, snadno použitelné, zajímavé a užitečné. Uživatel si svou zkušenost se značkou zapamatuje pouze tehdy, má-li emocionální náboj.

   

General