Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Marketing Effectiveness
X
Sdílet tuto stránku

Marketing Effectiveness

Zostřující se konkurence, rostoucí náročnost spotřebitelů, zvyšující se význam digitálních kanálů i  měnící se oddanost značce znamená, že značky jsou pod neustálým tlakem, aby zůstaly pro spotřebitele relevantní. Chcete-li si udržet pevný podíl na trhu, pak je ze všeho nejdůležitější mít silnou značku a být v popředí zájmu spotřebitele. Toto náročné a rychle se měnící prostředí vyžaduje, abyste svým marketingovým aktivitám dobře rozuměli a mohli tak:

  • rozvíjet krátkodobé prodeje a současně budovat pozici značky v dlouhodobém horizontu 
  • maximalizovat návratnost marketingových investic 
  • stanovit ideální rozpočet pro každý kanál a maximalizovat jeho vliv
  • určit potenciál reklamy před uvedením na trh a posílit tak zapojení spotřebitelů

Ve všech řešeních pro Marketing Effectiveness se v GfK snažíme propojovat data založená na tradičních výzkumech s pasivními daty o chování a nabízet špičkové (co nejpřesnější) insighty.

Byznysová řešení pro Marketing Effectiveness nabízejí holistický pohled na vaši značku, pomáhají maximalizovat výsledek vašeho marketingu a zajistit rovnováhu mezi krátkodobými aktivitami zvyšujícími prodeje a dlouhodobějším dopadem na značku. Při zjišťování hodnoty vašeho byznysu pracujeme s tržními daty a poznatky, využíváme data třetích stran a nabízíme realizovatelná doporučení vedoucí ke zvyšování prodejů.

Kromě toho nám naše řešení umožňují přesně predikovat úspěšnost reklamy před uvedením na trh a pak vyhodnotit její dopad po kampani. Nabízíme analýzy touchpointů, ať už placených, nebo  neplacených a snažíme se identifikovat postupy, jež mohou zlepšit návratnost investic do touchpointů i dlouhodobý výkon značky. Propojujeme data o prodejích, reklamních aktivitách a médiích, abychom pochopili a kvantifikovali návratnost investic do vašeho marketingového mixu a dosáhli maximální efektivity marketingových výdajů.

Olga Pastushenko
Olga Pastushenko
Czech Republic
+420 296 555 621
Kontakt
Olga Pastushenko
Czech Republic 
+420 296 555 621
General