Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Consumer Insights
X
Sdílet tuto stránku

Consumer Insights

Nasycená poptávka, kratší životní cyklus produktů, rostoucí význam digitálních kanálů, sílící konkurence a snižující se ceny – to všechno znamená vzrůstající tlak na práci marketingových, prodejních i produktových manažerů. Toto náročné a rychle se měnící prostředí vyžaduje hlubší pochopení spotřebitelů, jež vám umožní:

  • identifikovat správné cílové skupiny
  • využít klíčové trendy
  • využít faktory stimulující k nákupu
  • ovlivňovat nákupní rozhodnutí 
  • připravit a stanovit pořadí příležitostí

V řešeních pro Consumer Insights se snažíme propojovat výzkum trhu s Big Data a provádíme analýzu, na základě níž lze nabídnout poznatky o potřebách zákazníků, jejich obecných postojích a chování jak v běžném životě, tak při konkrétních nákupních cestách. Kromě toho vyhodnocujeme konkurenci a faktory působící změnu dynamiky trhu. Zjištěné byznysové informace vám umožní pochopit, jak spotřebitele seskupovat za účelem efektivnějšího zacílení pomocí segmentace a jak identifikovat potenciální příležitosti pro vaši značku.

Kontakt
General