Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Smart Automotive Insights image

Domácí spotřebiče

Trh s domácími spotřebiči čelí výzvám ve třech různých rovinách: 

 • Změny v maloobchodě směřující od tradičních formátů k vícekanálovému marketingu. Důvodem je rostoucí význam internetu jako informačního a prodejního kanálu.
 • Vysoká míra inovace přináší řadu otázek ohledně trendu „chytrých domácností“ a „chytrých spotřebičů“.
 • Konkurence na trhu se zvyšuje, stejně jako nároky na výkonnost značek velkých a malých domácích spotřebičů.

Aby se výrobci i prodejci malých a velkých domácích spotřebičů udrželi o krok před konkurencí, potřebují pochopit, které tržní trendy jsou neměnné, které se naopak vyvíjejí a jaké faktory ovlivňují nákupy spotřebitelů.

Moderní průzkumy v čele s trackingem prodejních míst (POS) dokážou naši odborníci pro sektor domácích spotřebičů propojit s množstvím komplexních datových souborů, a to v globálním měřítku. Pomocí získaných postřehů vám vysvětlíme, co se děje v jednotlivých distribučních kanálech, kde se zákazníci setkávají s vaší značkou, produkty nebo službami.

Hluboké odborné znalosti o průzkumu trhu nám umožňují získat postřehy o sektorech MDA a SDA. Pomůžeme vám najít způsob, jak na trhu s domácími spotřebiči chytře maximalizovat svou výkonnost oproti konkurenci. 

Poslední aktuality

Podívejte se na naše poslední aktuality o trhu s domácími spotřebiči. Pro více informací klikněte zde.

Řešení
 • Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Značky jsou v dnešní době nuceny navazovat vztahy se spotřebiteli i lídry firem a usilovat o to, aby si k nim zákazníci vytvořili emocionální vazbu.

  Úspěch značky závisí na tom, do jaké míry se jí podaří zákazníkovi nabídnout silný zážitek nebo zkušenost, která se mu vybaví při každém dalším kontaktu se značkou, produktem nebo službou.

 • Spotřebitelský panel

  Spotřebitelský panel

  Celé vaše podnikání mají v rukou zákazníci, takže je naprosto nezbytné, aby vaše produkty a služby dokázaly uspokojit jejich potřeby. Je také nutné najít příležitosti pro další růst vaší firmy.

  Na základě našich rozsáhlých mezinárodních zkušeností v průzkumu v oblasti spotřebitelského chování vám poskytneme profesionální vhled, který vám pomůže pochopit, kdo jsou vaši spotřebitelé a jaké jsou jejich postoje a chování. Takovýmto způsobem pokrýváme celé spektrum nákupních, i komunikačních kanálů.

 • Digitální trh

  Digitální trh

  Když spotřebitelé používají internet k nákupům, komunikaci a vyhledávání informací nebo když se na internetu setkávají s firmami nebo jejich značkami, jejich chování je různé podle toho, jaké zařízení s jak velkým displejem momentálně používají. Na druhé straně však od značek očekávají stejnou a konzistentní zkušenost bez ohledu na komunikační kanál nebo zařízení, které právě využívají.

 • Tracking prodejních míst

  Tracking prodejních míst

  Maloobchodníci i výrobci jsou neustále pod tlakem – musejí vyvíjet produkty a služby, které jim přinesou zisk a zajistí jim věrné zákazníky.

  Úspěch znamená mít k dispozici nejaktuálnější informace z maloobchodu a vědět, které produkty a služby si na trhu vedou dobře a které ne. Na základě těchto informací pak firmy mohou zvolit strategii, která jim zajistí růst a návratnost investic.

 • Příležitosti na trhu a inovace

  Příležitosti na trhu a inovace

  Značky se neustále snaží si na stále přeplněnějším trhu udržet svoje postavení. Zásadní je vědět kdy, kde a jak nabízet spotřebitelům zajímavé zážitky, které jim přinesou přidanou hodnotu a vám konkurenční výhodu.

  Najít na trhu příležitost pro inovaci znamená porozumět trendům, zareagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaujmout spotřebitele, kteří udávají směr. A aby byly značky úspěšné, musí vědět jak začlenit nové produkty nebo služby do života spotřebitelů.

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitální věk nám neustále otevírá nové cesty k nákupu a mění tradiční způsoby toho, jak a kde lidé nakupují. Každým dnem je k dispozici větší a větší množství informací a zákazníci se setkávají se značkami prostřednictvím celé řady komunikačních kanálů.

  Má-li si firma udržet konkurenceschopnost i při tomto obrovském množství dat a komunikačních kanálů, potřebuje zjistit, které faktory mají na cestě k nákupu největší důležitost, a získaných informací využít. Tak se dá optimalizovat každý krok zákazníka vedoucí k nákupu.

 • Uživatelská zkušenost (UX)

  Uživatelská zkušenost (UX)

  Dnešní spotřebitelé jsou doslova bombardováni nejrůznějšími sliby jedinečných zážitků. Jsou chytří a nespokojí se jen tak s něčím. Chcete-li s novými výrobky nebo službami uspět, musíte je navrhnout tak, aby byly intuitivní, snadno použitelné, zajímavé a užitečné. Uživatel si svou zkušenost se značkou zapamatuje pouze tehdy, má-li emocionální náboj.

Kontakt
General