Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Smart Automotive Insights image

Energie

Celosvětový růst poptávky po energiích, kolísající ceny, regulace, celosvětový přechod k obnovitelným zdrojům energie, vysoká očekávání zákazníků ohledně transparentní komunikace – to jsou klíčové výzvy, jimž energetický trh čelí.

Vaše stávající údaje o trhu s energiemi dokážeme propojit s našimi nejnovějšími výzkumnými metodami. Vy díky tomu získáte důležité a praktické poznatky, které můžete zapracovat přímo do svých obchodních strategií.

Nabízíme konzultace a poradenství podnikům v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a vodárenství, a to napříč celým oborovým spektrem: od průzkumu a výroby až po velkoobchod a maloobchod. Podporujeme vaše služby a produkty ve všech B2B a spotřebitelských trzích s energiemi.

Staráme se o všechny aspekty průzkumu trhu s energiemi a síťovými službami – ať už je to identifikace a vyhodnocení obchodních příležitostí, analýza současného vnímání značky, optimalizace marketingu a prodeje, trackingové studie spokojenosti vašich zákazníků nebo identifikace příležitostí k růstu v segmentu energetiky.

Poslední aktuality

Podívejte se na naše poslední aktuality z energetiky. Pro více informací klikněte zde.

  • 09/18/17
  • Energy
  • Home and Living
  • Czech Republic
  • Czech

  3 z 10 lidí uvažují do budoucna o pořízení fotovoltaických panelů

  29 procent Čechů uvažuje o pořízení fotovoltaických panelů do své domácnosti.
  • 04/13/16
  • Retail
  • Technology
  • Consumer Goods
  • Energy
  • Connected Consumer
  • Future of Retail
  • Global
  • English

  Energy efficiency: the rise of the ‘A’ team in domestic appliances

  Picture the modern, Connected Consumer: they can use their smartphones to turn down the heating at home if the sun comes out. They can pay bills online and check their bank balance. They can even monitor their home energy consumption via an app at any time of day or night. With this level of on-demand updates and control – not to mention high energy prices and constant news stories on the need for environmental action – it is no surprise that consumers are increasingly conscious of their personal energy use. In this blog post, we take a look at the current landscape for sales of the most energy-efficient major domestic appliances (MDAs) across Europe, together with what factors are driving or hindering sales in the different countries.

  “Better-than-A+ rated” appliances made up nearly 50% of all EU sales in 2015

  Modern focus on energy efficiency is reflected in the number of MDAs that people across Europe purchased last year that were rated as A+++ or A++ (the two highest bands for the most highly energy efficient appliances; rating run from A to D). Just short of half of total number of washing machines, tumble dryers, dishwashers, coolers/refrigerators and freezers (the “MDA5”) sold across 25 European countries were from the two highest classes for energy efficiency. The A++ appliances alone accounted for a quarter (25.6 percent) of all appliances sold, while the top-rated A+++ appliances accounted for a fifth (21.7 percent). There are, however, significant differences between different countries. Germany, for example, is significantly ahead of other countries – with well over two-thirds (71.1 percent) of all MDA5 appliances bought in that country last year being A-rated. Compare this to Ireland and Great Britain, where the figure is only just over a quarter (27.3 percent).

  What is influencing ‘eco’ purchases in the different countries?

  1. Electricity prices  The most obvious factor influencing purchases of energy efficient appliances is the cost of energy in each country. Germany, for example, which comes top for sales of “better-than-A+ rated” appliances, has the highest price for electricity across all the countries surveyed, apart from Denmark – which lies third. By contrast, France, where there is a high share of nuclear power producing low-cost energy, comes well towards the bottom of the table. 2. MDA is a push market We should also consider that the MDA sector is a “push” market, rather than a “pull” market. What we mean by this is that the items that manufacturers produce and that retailers offer determine what consumers will buy (compared to, for example, the smartphone market, where the shorter product lifecycle and fast turn-around means that consumer demand for certain features drives what manufacturers produce). Over the last decade, the MDA market leader in Germany, Austria and Denmark focused heavily on energy efficiency as its unique selling point – and therefore pushed sales of highly efficient appliances. This certainly played a strong role in producing the significant lead that Germany showed last year for its purchases of such appliances compared to other countries. It will be interesting to watch whether Germany maintains this level of lead during 2016. 3. Consumer mindset Another factor in country differences over purchases of “better-than-A+ rated” appliances is each nation’s consumer mindset. In Great Britain, for example, the white goods market has a history of offering regular ‘special offer’ promotions in order to win attention in a highly concentrated retail scene. This has trained British consumers to go for the cheapest offerings, which, by nature, are unlikely to be highly energy efficient. 4. National average income The average national level of personal disposable income is also an obvious factor in purchases of these appliances, since they are typically more expensive. This is certainly a factor for the MDA purchases in economically-hit countries such as Greece, as well as the more recent EU member countries, such as Bulgaria, Croatia and Romania. This is reflected in the fact that they sit in the bottom third of the table for percentage of energy-saving appliances being bought. For more information on our sales data for major domestic appliances (as well as small domestic appliances and other product groups), please email me on anton.eckl@gfk.com.
  • 02/15/16
  • Press
  • Home Appliances
  • Technology
  • Energy
  • Market Opportunities and Innovation
  • Global
  • English

  Smart home appeal in Asia: China leads over South Korea and Japan

  The majority of consumers in China believe smart home technology will make an impact on their lives in the near future – coming almost equal with mobile payment and well ahead of wearable technology. But in Japan, only one in five think smart home tech will impact them, while mobile payment wins notably higher votes. In South Korea opinion is divided at around half.
Řešení
 • Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Zákaznická zkušenost a zkušenost se značkou

  Značky jsou v dnešní době nuceny navazovat vztahy se spotřebiteli i lídry firem a usilovat o to, aby si k nim zákazníci vytvořili emocionální vazbu.

  Úspěch značky závisí na tom, do jaké míry se jí podaří zákazníkovi nabídnout silný zážitek nebo zkušenost, která se mu vybaví při každém dalším kontaktu se značkou, produktem nebo službou.

 • Spotřebitelský panel

  Spotřebitelský panel

  Celé vaše podnikání mají v rukou zákazníci, takže je naprosto nezbytné, aby vaše produkty a služby dokázaly uspokojit jejich potřeby. Je také nutné najít příležitosti pro další růst vaší firmy.

  Na základě našich rozsáhlých mezinárodních zkušeností v průzkumu v oblasti spotřebitelského chování vám poskytneme profesionální vhled, který vám pomůže pochopit, kdo jsou vaši spotřebitelé a jaké jsou jejich postoje a chování. Takovýmto způsobem pokrýváme celé spektrum nákupních, i komunikačních kanálů.

 • Digitální trh

  Digitální trh

  Když spotřebitelé používají internet k nákupům, komunikaci a vyhledávání informací nebo když se na internetu setkávají s firmami nebo jejich značkami, jejich chování je různé podle toho, jaké zařízení s jak velkým displejem momentálně používají. Na druhé straně však od značek očekávají stejnou a konzistentní zkušenost bez ohledu na komunikační kanál nebo zařízení, které právě využívají.

 • Příležitosti na trhu a inovace

  Příležitosti na trhu a inovace

  Značky se neustále snaží si na stále přeplněnějším trhu udržet svoje postavení. Zásadní je vědět kdy, kde a jak nabízet spotřebitelům zajímavé zážitky, které jim přinesou přidanou hodnotu a vám konkurenční výhodu.

  Najít na trhu příležitost pro inovaci znamená porozumět trendům, zareagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaujmout spotřebitele, kteří udávají směr. A aby byly značky úspěšné, musí vědět jak začlenit nové produkty nebo služby do života spotřebitelů.

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitální věk nám neustále otevírá nové cesty k nákupu a mění tradiční způsoby toho, jak a kde lidé nakupují. Každým dnem je k dispozici větší a větší množství informací a zákazníci se setkávají se značkami prostřednictvím celé řady komunikačních kanálů.

  Má-li si firma udržet konkurenceschopnost i při tomto obrovském množství dat a komunikačních kanálů, potřebuje zjistit, které faktory mají na cestě k nákupu největší důležitost, a získaných informací využít. Tak se dá optimalizovat každý krok zákazníka vedoucí k nákupu.

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  To, jak rychle se v současné době dostávají na trh nové produkty a jak se zkracuje jejich životní cyklus, představuje mimořádný tlak na firmy, které se chtějí udržet na vrcholu. Nákupní chování spotřebitelů se mění rychleji než kdykoli předtím.

 • Uživatelská zkušenost (UX)

  Uživatelská zkušenost (UX)

  Dnešní spotřebitelé jsou doslova bombardováni nejrůznějšími sliby jedinečných zážitků. Jsou chytří a nespokojí se jen tak s něčím. Chcete-li s novými výrobky nebo službami uspět, musíte je navrhnout tak, aby byly intuitivní, snadno použitelné, zajímavé a užitečné. Uživatel si svou zkušenost se značkou zapamatuje pouze tehdy, má-li emocionální náboj.

General