Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Smart Automotive Insights image
X
Sdílet tuto stránku

Automobilový průmysl

Globální automobilový průmysl čelí změnám ve dvou hlavních oblastech. Prostředí celého odvětví se mění v důsledku rozvíjejících se trhů a stále se zpřísňujících ekologických předpisů. A stejně tak se mění i chování a očekávání spotřebitelů.

Chtějí-li si výrobci a prodejci automobilů udržet konkurenceschopnost, potřebují mít poznatky a informace ze svého odvětví. Díky nim získají jasnou představu o dnešních trzích a budoucí spotřebitelské poptávce.

Naši odborníci na průzkumy automobilového trhu vám poskytnou informace ze všech relevantních oblastí. Můžeme vám pomoci s optimalizací nových konceptů a plánováním produktů (například s využitím naší analýzy nazývané „car clinic“), určit přesné kroky, které zlepší zkušenost s vaší značkou a její vnímání, až po trackingové studie poprodejních služeb v automobilovém odvětví.

Poslední aktuality

Podívejte se na naše poslední aktuality z automobilového průmyslu. Pro více informací klikněte zde

  • 05/04/16
  • Retail
  • Technology
  • Automotive
  • Consumer Goods
  • Connected Consumer
  • Czech Republic
  • Czech

  Connected Consumer Index

  Connected Consumer Index GfK nabízí jednoduché měření toho, jak často a pomocí jakých zařízení se spotřebitelé v každé ze 78 zemí a 8 regionů světa připojují na internet a komunikují navzájem, nebo sledují digitální obsah. 
  • 06/09/15
  • Automotive
  • Automotive catalog
  • Czech Republic
  • Czech

  Havarijní pojištění využívá každá čtrnáctá domácnost ve střední Evropě

  Společnost GfK v České republice už 15 let pravidelně monitoruje nejenom český, ale evropský trh bankovních a pojišťovacích služeb prostřednictvím svých značkových studií FMDS (Financial Market Data Services) a IMDS (Insurance Market Data Services).
  • 04/09/15
  • Automotive
  • Automotive catalog
  • Czech Republic
  • Czech

  ‘Progresivní spotřebitelé’ mají zájem o tzv. Connected cars

  Frank Härtl, Global Lead for Automotive v GfK uvádí: „Progresivní spotřebitelé mají pro automobilový průmysl dvojnásobnou cenu.
Řešení
 • Uživatelská zkušenost (UX)

  Uživatelská zkušenost (UX)

  Dnešní spotřebitelé jsou doslova bombardováni nejrůznějšími sliby jedinečných zážitků. Jsou chytří a nespokojí se jen tak s něčím. Chcete-li s novými výrobky nebo službami uspět, musíte je navrhnout tak, aby byly intuitivní, snadno použitelné, zajímavé a užitečné. Uživatel si svou zkušenost se značkou zapamatuje pouze tehdy, má-li emocionální náboj.

 • Příležitosti na trhu a inovace

  Příležitosti na trhu a inovace

  Značky se neustále snaží si na stále přeplněnějším trhu udržet svoje postavení. Zásadní je vědět kdy, kde a jak nabízet spotřebitelům zajímavé zážitky, které jim přinesou přidanou hodnotu a vám konkurenční výhodu.

  Najít na trhu příležitost pro inovaci znamená porozumět trendům, zareagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaujmout spotřebitele, kteří udávají směr. A aby byly značky úspěšné, musí vědět jak začlenit nové produkty nebo služby do života spotřebitelů.

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  To, jak rychle se v současné době dostávají na trh nové produkty a jak se zkracuje jejich životní cyklus, představuje mimořádný tlak na firmy, které se chtějí udržet na vrcholu. Nákupní chování spotřebitelů se mění rychleji než kdykoli předtím.

 • Tracking prodejních míst

  Tracking prodejních míst

  Maloobchodníci i výrobci jsou neustále pod tlakem – musejí vyvíjet produkty a služby, které jim přinesou zisk a zajistí jim věrné zákazníky.

  Úspěch znamená mít k dispozici nejaktuálnější informace z maloobchodu a vědět, které produkty a služby si na trhu vedou dobře a které ne. Na základě těchto informací pak firmy mohou zvolit strategii, která jim zajistí růst a návratnost investic.

 • Digitální trh

  Digitální trh

  Když spotřebitelé používají internet k nákupům, komunikaci a vyhledávání informací nebo když se na internetu setkávají s firmami nebo jejich značkami, jejich chování je různé podle toho, jaké zařízení s jak velkým displejem momentálně používají. Na druhé straně však od značek očekávají stejnou a konzistentní zkušenost bez ohledu na komunikační kanál nebo zařízení, které právě využívají.

General