Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku

Ochrana dat, GDPR a zabezpečení informací

Co pro nás znamená ochrana dat, soukromí a bezpečnosti?

Ochraňujeme věci, na kterých nám opravdu záleží. A právě proto má ochrana dat v GfK nejvyšší prioritu.

Ochrana dat, soukromí a bezpečnosti pro nás znamená více než jen soubor pravidel a předpisů - tyto oblasti jsou zakořeněny do kultury naší společnosti a jsou základem toho, na čem stavíme tvorbu našich důvěryhodných poznatků.

Jako světový lídr v oblasti průzkumu trhu a analýzy velkých dat jsme odborníky na práci s citlivými daty a víme, jako moc je pro naše klienty i respondenty důležité zabezpečení osobních údajů. Naši klienti nám důvěřují, že jejich osobní údaje a soukromí je u nás v dobrých rukou. Ochrana těchto informací a respektování soukromí je zásadní pro zachování této důvěry. Naše programy ochrany soukromí a bezpečnosti určují, jak sbíráme, používáme a spravujeme informace (včetně osobních údajů) o zaměstnancích, klientech a respondentech.

Každý zaměstnanec naší společnosti je zodpovědný za prokázání souladu se zásadami ochrany dat, soukromí a bezpečnosti – nikoliv pouze kvůli zákonným povinnostem, ale protože filozofie naší společnosti tento postoj a závazek vyžaduje.

Image What does data protection, privacy and security mean for us

Co pro to děláme?

Naše společnost dodržuje předpisy, monitoruje shodu a zajišťuje, že všichni zaměstnanci rozumí důležitosti ochrany důvěrných, citlivých a osobních údajů, které GfK spravuje. Neustále organizujeme školení na ochranu údajů, a to ve všech našich kancelářích po celém světě, tato školení jsou podporovány nejvyšší úrovní managementu společnosti.

Prostřednictvím implementace široké škály bezpečnostních technologií, jako je zabezpečení sítí, šifrování dat a kontroly přístupu, zajišťujeme bezpečné prostředí, které ochraňuje důvěrnost, integritu a dostupnost informací. Všechna naše řešení jsou od samého začátku navrhována a vyvíjena s ohledem na zabezpečení dat. Používáme důsledně vyvinutý program řízení bezpečnosti dat, abychom zajistili ověřenou strukturu zásad a shody, komplexní program pro zvyšování povědomí o bezpečnosti a pevný rámec řízení rizik.

Kybernetické útoky představují významné riziko pro naše podnikání, infrastrukturu a datová aktiva. Ostražitost při přípravě na tyto hrozby, obranu proti nim a plánování budoucnosti jsou základními prvky naší strategie.

Naši zaměstnanci zabývající se ochranou osobních údajů reportují přímo generálnímu řediteli a finančnímu řediteli. Tito pracovníci spadají do třech úrovní: pracují v rámci centrálního týmu v našem sídle v Norimberku (centrála GfK Group), dále jako zástupci pro ochranu osobních údajů v každém z našich regionů a také jako pověřenci na ochranu osobních údajů nebo zodpovědné osoby dle pověření místními zákony v příslušných zemích. Jsme tedy absolutně připraveni na zodpovězení všech otázek našich klientů, partnerů i úřadů pro objasnění jakýchkoliv dotazů či problémů týkajících se ochrany údajů.

Image What are we doing about it

„Ve společnosti GfK překračuje ochrana osobních údajů rámec stávajících norem i nových předpisů, jako je například Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), které brzy vstoupí v platnost. Usilovně se snažíme dodržet náš slib, že budeme důvěryhodným partnerem, který našim klientům přináší kvalitní poznatky bez kompromisů. To znamená, že přijímáme sofistikovaná opatření, abychom zajistili harmonizované bezpečnostní standardy ve všech zemích, kde zpracováváme data. “

Peter Feld, CEO.

Co je Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a jaký bude mít dopad na GfK?

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupí v platnost v květnu 2018. Všem společnostem, které nabízejí zboží a služby spotřebitelům v EU nebo shromažďují a zpracovávají údaje týkající se občanů EU, ukládají nová předpisy: pravidla pro zpracování osobních údajů budou přísnější, fyzické osoby budou mít větší kontrolu nad tím, jak budou jejich údaje používány, a také budou vymáhány vyšší sankce vůči těm, kteří pravidla nebudou dodržovat.

Pro globální společnost, jakou je GfK, poskytuje GDPR příležitost stavět na principech, které již sdílíme, proto také tyto zásady adaptujeme na globální úrovni. Budeme i nadále pracovat zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem, což znamená, že osobní údaje budou přesné, zcela důvěrné, shromažďovány pouze pro oprávněné účely a uchovávány pouze po požadovanou dobu.

Image What is the General Data Protection Regulation (GDPR) and will it impact GfK

Máte otázku?

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů. Prostě kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Na tomto odkazu naleznete seznam všech zemí a jejich pověřenců pro chranu osobních údajů