Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Health|Czech Republic|Czech

Ženy pravidelně darují krevní plazmu častěji než muži

13.06.2016

Praha, 13. června 2016  - Na 14. 6. připadá den Světového dárcovství krve. Jak jsou na tom Češi s darováním krevní plazmy? 1 ze 4 Čechů uvádí jako důvod odmítnutí darování krevní plazmy zdravotní problémy, 17 procent osob má pak strach z injekční jehly.

Podíváme-li se na pravidelnost dárcovství, 1 z 3 lidí pravidelně daruje krevní plazmu. Ženy jsou v tomto ohledu aktivnější než muži.  24 procent lidí plánuje v budoucnosti krevní plazmu darovat. Nejvíce byl tento záměr deklarován v rámci věkové skupiny od 18 do 25 let.

„Na otázku, zda Češi někdy darovali krevní plazmu, odpovědělo 12 procent z nich, že ano. Podíváme-li se na věkové rozdělení, nejvíce k darování krevní plazmy inklinovala skupina lidí mezi 26 a 35 rokem (17 procent). Nejvíce krevní plazmy darovali středoškoláci s maturitou a obyvatelé měst s populací od 20 000 do 50 000 tisíc. Podle krajů se nejvíce krevní plazmy darovalo v Pardubickém a Moravskoslezském kraji, nejméně naopak na Vysočině a Královehradeckém kraji,“ říká Barbora Večerková, Business Advisor Health CZ.

Darovat, či nedarovat?

1 ze 4 Čechů uvádí, že důvodem, proč nedarovali krevní plazmu, jsou jejich zdravotní problémy a s tím i spojená nevhodnost jejich krevní plazmy pro dárcovství. Lidé jsou od přírody bázliví a některým pohled na injekční stříkačku nedělá dobře. To byl také jeden z často zmiňovaných důvodů, proč lidé nechtějí darovat krevní plazmu (17 procent). Se stejným počtem procent lidé zmiňovali i obavu a strach z vedlejších účinků po odběru, jako je únava a snížená obranyschopnost. Další ze zmiňovaných důvodů odmítnutí byla i obava z nákazy (9 procent). 1 z 10 respondentů také zmiňoval, jako důvod proč nedaruje krevní plazmu, nedostatek času. V tomto ohledu byli na čas skoupí více muži (11 procent) než ženy (7 procent). 1 z 10 Čechů uvádí jako důvod také neznalost místa odběru.

Jak často Češi darují krevní plazmu?

1 z 6 lidí, kteří darovali v poslední době krevní plazmu, uvádí, že ji darovali  během minulého měsíce. 9 procent Čechů darovalo plazmu před více než 6 měsíci, 1 z 5 lidí daroval plazmu před více než rokem a 2 z 6 Čechů dokonce před více než 3 lety. Podíváme-li se na pravidelné dárce krevní plazmy, tak 1 z 3 respondentů, kteří ji darují, ji daruje pravidelně. K pravidelnému odběru dochází více ženy než muži. (28 respektive 34 procent). Největšími pravidelnými dárci je věková skupina od 36 let do 45 let (48 procent).

Darují krevní plazmu více muži, nebo ženy?

Podíváme-li se na rozdíly mezi muži a ženami, kteří darovali krevní plazmu alespoň jednou do roka, mají ženy v dárcovství plazmy 7procentní náskok před muži (43 respektive 36 procent).

Jak lidé v České republice plánují darovat krevní plazmu?

„24 procent osob má v plánu v budoucnosti krevní plazmu darovat. K predikci darování krevní plazmy se přiklánějí obě pohlaví stejně, a to ve 24 procentech. Nejvíce se ji chystá darovat věková skupina od 18 do 25 let, a to téměř polovina z nich,“ dodává Barbora Večerková.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
General