Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Technology|Market Opportunities and Innovation|Trends and Forecasting|Connected Consumer|Global Consumer Values|Czech Republic|Czech

Více než 40 procent lidí chce "být stále k zastižení", přičemž na prvním místě je Rusko, za kterým následuje Čína a Turecko

18.07.2016

Praha, 18. července 2016 – V mezinárodním měřítku platí, že 42 procent lidí připojených k internetu rozhodně souhlasí1 se stanoviskem "Je pro mne velice důležité, abych byl/a kdykoli a kdekoli k zastižení" – a pouze 11 procent rozhodně nesouhlasí1. Na druhou stranu jsou tu čtyři země – Německo, Švédsko, Kanada a Holandsko, které jdou proti tomuto trendu, neboť zákazníků připojených k internetu, kteří rozhodně nesouhlasí, je více než těch, kteří rozhodně souhlasí.

Podle průzkumu GfK zahrnujícího 22 zemí je v Rusku a v Číně nejvíce lidí online, kteří rozhodně souhlasí s tím, že je pro ně důležité být kdykoli a kdekoli k zastižení - v každé z nich je to 56 procent. Po nich následuje Turecko s 53 procenty. Jsou to jediné tři země z tohoto průzkumu, kde s tímto postojem rozhodně souhlasí více než polovina všech zákazníků online. Ještě se k nim blíží Mexiko s 50 procenty, ale pak následuje velká mezera, po níž následují další země s vysokým procentem takto smýšlejících lidí: v Polsku je to 41 procent.

Proti tomuto trendu směřuje Německo, Švédsko, Kanada a Holandsko. Toto jsou jediné země z daného průzkumu, v nichž je větší počet těch, kdo rozhodně nesouhlasí s představou, že je důležité být stále k zastižení.

V Německu s tímto postojem rozhodně nesouhlasí více než třetina (34 procent) dotazovaných oproti 16 procentům, kteří rozhodně souhlasí. Po něm následuje Švédsko s 28 procenty oproti 22 procentům, Kanada s 24 procenty oproti 23 procentům a Holandsko s 23 procenty oproti 22 procentům.

Téměř polovina lidí ve věku 30-39 let prohlašuje, že je důležité být "stále k zastižení"

Pokud jde o různé věkové skupiny, lidé mezi třicítkou a čtyřicítkou mají největší sklon k tomu být neustále k zastižení – skoro polovina (47 procent) rozhodně souhlasí s tím, že je to důležité. Pak následuje skupina 20+ s 45 procenty a za nimi -náctiletí (15-19 let) s 43 procenty. Věková skupina nad čtyřicet let je v těsném závěsu s 42 procenty. Ale u lidí nad 50 let potřeba být stále k zastižení významně klesá - ve věkové skupině 50-60 let je to třetina (33 procent) a mezi lidmi nad 60 let je to pouze 29 procent.

Potřeba "být stále k zastižení" je o něco vyšší u žen

Podíváme-li se na rozdíl mezi pohlavími, u žen je o něco pravděpodobnější než u mužů, že budou považovat možnost "být stále kdekoli k zastižení" za důležitou (43 procent žen oproti 40 procentům mužů). Pokud jde o ty, kteří rozhodně nesouhlasí, je rozdíl ještě menší - je to 10 procent žen a 11 procent mužů.

Kompletní výsledky týkající se všech 22 zemí lze stáhnout na adrese www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pod čarou

1 Top 2 Boxes (první dva řádky 7 stupňové škály) a Bottom 2 Boxes (poslední dva řádky 7 stupňové škály), kde "1" znamená "vůbec nesouhlasím" a "7" znamená "naprosto souhlasím.

Průzkum

Lidé byli v průzkumu dotazováni následovně: „Zde je několik obecných výroků týkajících se postoje k technologii a potřebě informací. U každého výroku prosím zvolte číslo od 1 do 7, kdy 1 znamená, že nesouhlasíte vůbec a 7 znamená, že naprosto souhlasíte: Je pro mě důležité být kdykoli a kdekoli k zastižení."

GfK uskutečnila ve 22 zemích online průzkum u více než 27 000 spotřebitelů ve věku od 15 let výše. Sběr dat byl dokončen v červnu 2015. Data jsou vážena tak, aby na každém trhu odrážela demografické složení online populace ve věku 15+. Do průzkumu byly zahrnuty následující země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Itálie, Japonsko, Mexiko, Nizozemí, Polsko, Rusko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Turecko, Spojené království, USA.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Odpovědnost podle tiskové legislativy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stáhnout (PDF)

General