Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Trends and Forecasting|Czech Republic|Czech

Tři hlavní priority odpovědných firem očima spotřebitelů

23.03.2016

Dle spotřebitelů by měly firmy především nabízet dobré pracovní uplatnění, poskytovat kvalitní produkty a dbát na životní prostředí.

Praha 23. března 2016 – Mezi tři hlavní oblasti, na něž by se měly odpovědné firmy podle spotřebitelů zaměřit, patří zajištění dobrého pracovního uplatnění, poskytování kvalitních produktů a služeb a odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Ukázal to průzkum společnosti GfK prováděný mezí více než 27 000 uživateli internetu z 22 zemí. Ti dostali za úkol vybrat tři nejdůležitější oblasti, za které by měly být firmy odpovědné, přičemž měli na výběr z celé řady možností od ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků až po pozitivní přínos pro zúčastněné strany.  

Muži obecně staví životní prostředí před zdraví a bezpečnost

Jak muži, tak ženy považují za hlavní odpovědnost firem zajištění dobrého pracovního uplatnění (47 procent žen a 46 procent mužů) a poskytování kvalitních produktů či služeb (v obou případech 41 procent). Poté už se ale názory rozcházejí. Ženy přikládají o něco větší váhu ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků (40 procent) než odpovědnosti k životnímu prostředí (39 procent), zatímco u mužů je pořadí opačné – ochranu životního prostředí zvolilo 36 procent respondentů, zdraví a bezpečnost pak 34 procent.

Na dalších příčkách se rozdíly mezi pohlavími ještě prohlubují. Podstatně více mužů, a sice 21 procent, označilo jako jednu ze tří hlavních priorit odpovědných firem investice do výzkumu a technologií, kdežto u žen se jednalo jen o 13 procent.

Ve Velké Británii a Belgii se v první trojce umístilo odvádění spravedlivého podílu na daních

Britští a belgičtí spotřebitelé jsou oproti ostatním výrazně častěji přesvědčeni, že by firmy měly odvádět spravedlivý podíl na daních. Více než třetina online populace v obou zemích (36 procent Britů a 35 procent Belgičanů) zařadila tuto možnost mezi tři nejdůležitější, takže v Belgii se v celkovém žebříčku dostala na druhé místo a v Británii na třetí.

Ve Švédsku, Číně a Hongkongu byl nejvyšší podíl respondentů, podle kterých je jednou ze tří hlavních priorit odpovědných firem ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků (konkrétně 50 procent, 47 procent a 46 procent).

Tyto poznatky jsou klíčové pro všechny firmy, protože díky nim mohou soustředit investice do společenské odpovědnosti na ty oblasti, které jsou pro spotřebitele v jednotlivých zemích nejdůležitější.

Výsledky ze všech 22 zemí jsou k dispozici na stránce: www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pro editora

Otázka pokládaná v průzkumu zněla: „V následujícím seznamu jsou uvedeny oblasti, za něž by podle ostatních měly být firmy v této zemi odpovědné. Které tři z těchto možností považujete za hlavní odpovědnost současných firem?

 • Zajištění dobrého pracovního uplatnění
 • Investice do výzkumu a technologií
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Poskytování kvalitních produktů a služeb
 • Odvádění spravedlivého podílu na daních
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků
 • Podpora programů, které řeší sociální problémy nebo jsou v zájmu společnosti
 • Podpora místní komunity
 • Pravdivá reklama
 • Férové ceny za produkty a služby
 • Pozitivní přínos pro zúčastněné strany
 • Podíl na zajištění vzdělávání lidí
 • Zapojení do charitativní činnosti"

Informace o studii

Společnost GfK realizovala průzkum online mezi 27 000 respondenty ve 22 zemích starších 15 let. Sběr dat byl dokončen v červnu 2015 a data byla zpracována tak, aby výsledné vážené hodnoty odpovídaly demografickému složení online populace starší 15 let na jednotlivých trzích. Do průzkumu byly zařazeny následující země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Hongkong, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA a Velká Británie.

O společnosti GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Pro podrobnější informace navštivte náš web http://www.gfk.com/cz nebo nás sledujte na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech

Odpovědnost podle tiskové legislativy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stáhnout (PDF)

3 nejčastěji uváděné možnosti spotřebitelů napříč 22 zeměmi

3 nejčastěji uváděné možnosti dle jednotlivých zemí

Kontakt
General