Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Technology|Consumer Goods|Trends and Forecasting|Tech Trends|Czech Republic|Czech

Trh chytrých telefonů v roce 2016 nadále rostl, v meziročním srovnání o 6,6 procenta

27.02.2017

  • Pokračující rozšiřování technologie 4G v Číně a zrychlený růst v Rusku byly v průběhu roku hnací silou zvyšování celosvětové poptávky
  • Globální prodej chytrých telefonů ve 4. čtvrtletí 2016 činil 391 mil. kusů, což představuje meziroční nárůst o šest procent
  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 zaznamenaly meziroční růst všechny regiony kromě západní Evropy

Praha, 27. února 2017 – Ve 4. kvartále 2016 činila celosvětová poptávka po chytrých telefonech 391 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 6 procent. V Severní Americe se v posledním čtvrtletí roku obnovil růst díky tomu nejmodernějším zařízením, jež byla uváděna na trh a díky agresivním promocím operátorů. Nehledě na obrovskou poptávku ve Velké Británii během Černého pátku se prodeje v západní Evropě snížily ve 4Q 2016 meziročně o čtyři procenta.

Prodeje chytrých telefonů 4Q 2016 versus 4Q 2015

 

Počet prodaných kusů (v milionech)

Hodnota prodejů (v mld. USD)

 

4Q15

4Q16

Y/Y % rozdíl

4Q15

4Q16

Y/Y % rozdíl

Západní Evropa

40.4

38.6

-4%

16.3

16.2

-1%

Střední a východní Evropa

20.9

24.2

16%

4.3

5.6

30%

Severní Amerika

56.2

58.0

3%

21.9

22.9

5%

Latinská Amerika

29.9

32.3

8%

7.1

9.8

38%

Střední Východ a Afrika

41.5

41.9

1%

10.3

10.7

4%

Čína

106.6

118.9

12%

33.7

36.9

9%

Vyspělé asijské země

19.8

20.5

4%

12.3

13.6

11%

Rozvíjející se asijské země

53.3

56.8

7%

8.5

9.8

15%

Celkově

368.6

391.2

6.1%

114.4

125.5

9.7%

Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - data zjištěná v POS na 75+ trzích, prosinec 2016

Na základě dat z průzkumu GfK Point of Sales představovala v roce 2016  celková poptávka po chytrých telefonech 1,41 miliard kusů, což odpovídá  předpovídaným hodnotám. Při pohledu do budoucnosti GfK očekává celosvětově mírný meziroční růst trhu chytrých telefonů na úrovni pěti procent, kdy celková poptávka dosáhne 1,48 miliard.

Západní Evropa: trh je saturován                                      

Ve 4. kvartále 2016 dosáhla poptávka po chytrých telefonech 38,6 milionů kusů, tedy v porovnání s předchozím rokem o čtyři procenta méně. Ve Velké Británii byla poptávka velmi vysoká během listopadových slev o Černém pátku. To však nestačilo na vykompenzování desetiprocentního meziročního poklesu, k němuž došlo ve 4Q 2016 jak v Německu, tak i ve Francii. Celý region zaznamenal meziroční snížení poptávky o tři procenta a za celý rok tak bylo prodáno131,6 kusů. GfK předpovídá na letošní rok v západní Evropě stagnaci poptávky, neboť celkově je tento trh saturován.

Střední a východní Evropa: oživení v Rusku

V tomto regionu činila ve 4. kvartále 2016 poptávka po chytrých telefonech 24,2 milionů kusů a meziročně se tak zvýšila o 16 procent. Díky zlepšené politické stabilitě na Ukrajině byl v této zemi zaznamenán impozantní meziroční nárůst o 34 procenta. V Rusku se stabilizovala měna, což zafungovalo jako hlavní katalyzátor zvyšování poptávky po chytrých telefonech a ve srovnání s předchozím rokem prodeje stouply o deset procent. Podle prognózy GfK dosáhne poptávka po chytrých telefonech v roce 2017 84,4 milionů kusů a to znamená meziroční nárůst o osm procent.

Severní Amerika: uvádění nejmodernějších zařízení na trh a agresivní promoce operátorů jako hnací síla poptávky ve 4Q

Po propadu ve 3.čtvrtletí 2016 zaznamenal trh ve 4Q téhož roku zvrat v poptávce. Postaraly se o něj promoce operátorů a zahájení prodeje nejnovějších zařízení, jež se časově shodly s vánočním obdobím. Poptávka po chytrých telefonech dosáhla 58 milionů kusů, což je meziroční zvýšení o tři procenta. GfK předpovídá, že mezi operátory bude velmi silná konkurence, díky níž dojde jen k minimálnímu růstu poptávky po chytrých telefonech ve výši jednoho procenta; v roce 2017 bude představovat 193,4 milionů kusů.

Latinská Amerika: Argentina zažila hvězdný rok 2016 a v Brazílii nastává oživení

Poptávka po chytrých telefonech ve 4Q 2016 dosáhla v tomto regionu 32,3 milionů kusů díky obratu, který nastal ve 3. čtvrtletí téhož roku. Byl zaznamenán meziroční nárůst o osm procent. Zlepšující se politická i ekonomická situace v Brazílii předznamenala postupné oživení poptávky v roce 2016, kdy v listopadu došlo k prvnímu zvýšení poptávky v porovnání s předchozím rokem. Poptávka v Argentině je i nadále silná - ve 4Q 2016 činil meziroční nárůst 38 procent. Za rok 2016 poptávka v celém regionu poklesla meziročně o jedno procento. GfK však nabízí na rok 2017 optimistický výhled, neboť vývoj poptávky v Brazílii má po dvouletém ekonomickém propadu vzestupný trend.

Střední východ a Afrika: růst i nadále zeslabuje

Poptávka po chytrých telefonech dosáhla celkem 41,9 milionů kusů, což představovalo meziroční zvýšení o jedno procento. Bylo to dáno nedobrou ekonomickou situací v Saudské Arábii, Nigérii a Egyptě. GfK však předpovídá, že během roku 2017 dojde ke zrychlení růstu poptávky po chytrých telefonech, neboť se očekává zlepšení ekonomické situace.

Čína: širší využití technologie 4G posiluje poptávku

V Číně představovala ve 4Q 2016 celková poptávka po chytrých telefonech 118,9 milionů kusů a to znamená meziroční nárůst o 12 procent. Díky dotacím od operátorů dosáhl na konci roku počet uživatelů 4G chytrých telefonů 57 procent. Poté, co technologie 4G pronikla do hustě obydlených městských oblastí, se nyní rozšiřuje do menších měst a  venkovských regionů, neboť uživatelům 2G a 3G je široce nabízen upgrade. GfK očekává v roce 2017 oproti lonskému roku čtyřprocentní nárůst a prodej 467,9 milionů kusů.

Vyspělé asijské země*: růst na saturovaném trhu zajišťuje Jižní Korea

Poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 4Q 2016  celkově 20,5 milionů kusů, což je o čtyři procenta více než v předchozím roce. Jižní Korea zaznamenala úctyhodný meziroční nárůst o 17 procent, k němuž přispěla zvyšující se poptávka po středně drahých přístrojích. Avšak podobně jako v západní Evropě a v Severní Americe je trh saturován a GfK očekává, že poptávka po chytrých telefonech poklesne v roce 2017 o dvě procenta na prodej 72 milionů kusů.

Rozvíjející se asijské země*: Indie a Bangladéš pohánějí růst v regionu

Poptávka po chytrých telefonech v regionu vzrostla oproti předchozímu roku na celkových 56,8 milionů kusů, ale ve srovnání s 3Q 2016 šlo o mírné zpomalení. Poptávka v Indii se meziročně zvýšila o pět procent, kdy silné prodeje o říjnovém svátku Diwali částečně vyrovnaly negativní dopad demonetizace. GfK zpracovala pozitivní výhled na rok 2017 a počítá s tím, že poptávka po chytrých telefonech vzroste  meziročně o devět procent a dosáhne prodeje 229,4 milinů kusů. V  Bangladéši lze podle GfK očekávat meziroční růst o 28 procent a společně s Indií (9procetní nárůst) se zaslouží o dosažení této předpokládané hodnoty.

Prodeje chytrých telefonů 2016 versus 2015
Počet prodaných kusů (v milionech)Hodnota prodejů (v mil. USD)
2015 tržby2016 tržbyY/Y rozdíl2015 tržby2016 tržbyY/Y rozdíl
Západní Evropa135.4131.6-3%52.953.61%
Střední a východní Evropa71.578.510%14.517.118%
Severní Amerika191.0191.30%72.171.80%
Latinská Amerika108.4107.1-1%26.831.718%
Střední Východ a Afrika157.5165.55%40.441.83%
Čína385.3450.117%116.2133.615%
Vyspělé asijské země73.473.81%43.045.35%
Rozvíjející se asijské země197.9210.26%32.234.16%
CELKOVĚ1,320.51,408.06.6%398.1428.97.7%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - data zjištěná v POS na 90+ trzích v letech 2015 a 2016

Arndt Polifke, globální ředitel výzkumu telekomunikací v GfK, říká: „Žádný jiný technologický produkt nepoužívají spotřebitelé tak intenzivně jako chytrý telefon. Proto je poptávka po chytrých telefonech stabilní i na saturovaných trzích. Díky celé řadě fantastických inovací, jako je virtuální realita, umělá inteligence, funkce "inteligentní domácnost", mobilní platby a mobilní aplikace pro zdravý životní styl, budou mít chytré telefony pro spotřebitele na rozvinutých trzích stále velký význam. Kromě toho jsou tu rostoucí regiony jako Střední východ/Afrika a rozvíjející se asijské země, jejichž trhy teprve vyzrávají a představují tudíž významný růstový potenciál. Tyto dva faktory vedou k tomu, že můžeme v případě poptávky po chytrých telefonech vyslovit na rok 2017 prognózu solidního růstu."

Stáhnout (PDF)

Poznámka pro editory

Tato zpráva vychází z finálních dat výzkumu GfK Point of Sales uskutečněného v říjnu a listopadu a z prosincových odhadů založených na předběžných datech.GfK zpracovává prognózy poptávky a nákupu koncových uživatelů, nikoli zboží expedovaného výrobcem. Velikost trhů vychází ze sledování prodejních míst (POS) ve více než 90 zemích, přičemž aktualizace se provádí jednou týdně a jednou měsíčně. Ve Spojených státech GfK využívá pro sestavování výhledů vlastní tržní modely a spotřebitelský výzkum, nikoli POS. Hodnoty jsou založeny na dotovaných maloobchodních cenách. Data jsou k dispozici jednou za čtvrt roku, další budou zveřejněna v dubnu 2017.

*Země, jež jsou v této zprávě zahrnuty mezi rozvíjející se / rozvinuté asijské státy:

Vyspělé asijské země:

Rozvíjející se asijské země:

Austrálie

Indie

Hongkong

Indonésie

Japonsko

Kambodža

Nový Zéland

Malajsie

Singapur

Filipíny

Jižní Korea

Thajsko

Tchaj-wan

Vietnam

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Pro podrobnější informace, prosím, navštivte náš web www.gfk.com/cz nebo nás sledujte na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech.

Odpovědnost podle tiskového zákona:

GfK SE, Corporate Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
D-90419 Nuremberg
Tel: +49 911 395 4440
public.relations(at)gfk.com

Stáhnout (PDF)

Andrea Patočková  
 
General