Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Press|Financial Services|Market Opportunities and Innovation|Trends and Forecasting|Czech Republic|Czech

Spořivých lidí je celosvětově o něco málo více než těch, kteří si chtějí užívat

10.05.2016

Praha, 10. května 2016 – V mezinárodním měřítku mírně převažují lidé, kteří si chtějí spořit na budoucnost, nad těmi, co si chtějí jen užívat života. Čísla jsou však velmi vyrovnaná.

Společnost GfK se více než 27 000 uživatelů internetu z 22 zemí dotazovala, nakolik souhlasí nebo nesouhlasí s následujícím výrokem: „Teď si chci užívat života. Spořením a investicemi se budu zabývat později.“

Souhlas s tímto přístupem vyjádřila třetina (34 procent) světových online spotřebitelů, přičemž 12 procent souhlasilo úplně a 22 procent do určité míry. Respondentů, kteří se k tomuto výroku staví záporně, je o něco více – konkrétně 38 procent, z toho 14 procent nesouhlasí výrazně a 24 procent spíše. Další čtvrtina (25 procent) zaujala neutrální postoj, když nevyjádřila ani souhlas ani nesouhlas.

Jak si stojí Češi v otázce, zda si teď užívat, spořit a investovat později?

Podíváme-li se na českou populaci, 18 procent Čechů souhlasí s výrokem „Užívat si života nyní a spořením a investicemi se zabývat později“. Naopak záporně odpovědělo 49 procent lidí žijících v ČR. 30 procent Čechů se k tomuto výroku staví neutrálně.

Ženy jsou spořivější, u mužů je poměr velmi vyrovnaný

Ačkoli třetina (33 procent) žen z celého světa se ztotožňuje s názorem, že si teď chce užívat a finanční zajištění řešit až později, počet nesouhlasících respondentek byl výrazně vyšší, a sice 40 procent. U mužů jsou výsledky vyrovnanější – 36 procent s tvrzením souhlasí, zatímco 35 vyjádřilo nesouhlas.

Českých žen, které se postavily k tomuto výroku negativně, bylo daleko více  než ve světě, a to 53 procent. Kladně se k výroku si užívat, spořit později, stavělo pouhých 15 procent žen. Podobný výsledek měli i čeští muži, kteří odpovídali negativně v 46 procentech a  svůj kladný souhlas udělilo 20 procent.

Mezi dvacetiletými je více požitkářů než mezi teenagery

Mezi online spotřebiteli ve věku 20–29 je ze všech věkových skupin nejvíc respondentů, kteří si nyní chtějí užívat s tím, že spořením se budou zabývat až později. Další dvě příčky pak patří náctiletým ve věku 15–19 s 37 procenty a lidem ve věku 30–39, kteří jen těsně zaostávají s 36 procenty. S tvrzením, že si chtějí užívat současnosti, souhlasí také čtvrtina (26 procent) osob ve věkových kategoriích 50–59 a 60+.

Počet těch, kteří naopak raději spoří, se poměrně stabilně zvyšuje s rostoucím věkem. Nejnižší hodnota byla zjištěna u teenagerů a respondentů ve věku 20–29 (shodně 34 procent), nejvyšší pak u osob ve věkové kategorii 50–59 (43 procent) a seniorů nad 60 let (42 procent).

Hongkong je jedinou zemí, kde se většina přiklání ke spoření

Hongkong je jedinou zemí z průzkumu, v níž více než polovina internetové populace preferuje spoření. Celých 54 procent tamních obyvatel nesouhlasí s tvrzením, že si momentálně chtějí užívat života a nechat starosti se spořením a investicemi až na později. Na druhém místě následuje Česká republika se 49 procenty, na třetím Brazílie se 45 procenty.

Díky těmto zjištěním si mohou poskytovatelé finančních služeb udělat ucelenou představu o tom, jaký je s ohledem na jednotlivé země, věkové kategorie a pohlaví zájem o spořicí a investiční produkty nebo naopak o produkty zaměřené spíše na ty, kteří žijí současností, tedy například spořicí účty s okamžitým přístupem k penězům.  

O společnosti GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Pro podrobnější informace navštivte náš web www.gfk.com/cz nebo nás sledujte na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech

Odpovědnost podle tiskové legislativy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stáhnout (PDF)

Porovnání zemí

Mezinárodní souhlas s následujícím výrokem: „Teď si chci užívat života. Spořením a investicemi se budu zabývat později.“

Mezinárodní průměr

Mezinárodní souhlas s následujícím výrokem: „Teď si chci užívat života. Spořením a investicemi se budu zabývat později.“

Informace o studii

Společnost GfK realizovala průzkum online mezi 27 000 respondenty z 22 zemí staršími 15 let. Terénní výzkum byl dokončen v červnu 2015 a data byla zpracována tak, aby výsledné vážené hodnoty odpovídaly demografickému složení online populace starší 15 let na jednotlivých trzích. Do průzkumu byly zařazeny následující země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Hongkong, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA a Velká Británie.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
General