Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Consumer Life|Czech Republic|Czech

Ochrana životního prostředí

15.11.2016

Praha 15. listopadu 2016 - Životní prostředí, jakož i jeho ochrana, jsou důležité pro naši existenci. V současnosti je to aktuální téma, které by měli sledovat nejen všichni výrobci, ale i spotřebitelé. Čeští i slovenští spotřebitelé se shodli na tom, že žít v harmonii s přírodou a chránit životní prostředí jsou pro ně důležité hodnoty. Podíl těch, kteří tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než ekonomický růst, dokonce během posledních čtyř let stoupá.

Environmentální chování

Ochrana životního prostředí je důležitá hodnota pro 87 procent slovenských a 85 procent českých domácností. Dokonce většina dotázaných se shodla, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než další ekonomický růst. Je proto vidět, že spojení s přírodou a žít v harmonii s přírodou, je dnes již důležitou hodnotou pro většinu spotřebitelů v České (73 procent) i Slovenské republice (75 procent).

Většina domácností, až 76 procent na Slovensku, uvedla, že třídí domácí odpad. Češi jsou na tom lépe - v České republice třídí odpad až 84 procent domácností.

„Zjistili jsme, že přibližně třetina domácností tvrdí, že vědomě nakupuje více produktů, které méně zatěžují životní prostředí," říká Ladislav Csenger, ředitel GfK Consumer Panel Services pro Českou a Slovenskou republiku. Jedna čtvrtina domácností v Čechách i na Slovensku záměrně kupuje výrobky s menším počtem obalů, čímž také šetří životní prostředí.

Na druhé straně za šetrné obaly produktů je ochotna si připlatit pouze necelá třetina (29 procent) slovenských domácností, v České republice je to dokonce jen čtvrtina domácností (26 procent). Vratné zálohované obaly však považuje za dobrý nápad 2/3 spotřebitelů na Slovensku a více než polovina českých spotřebitelů.

Které domácnosti jsou orientované ekologicky?

Environmentálně se více chovají jednotlivci nebo páry nad 40 let. Spojuje je to, že jsou ochotni více zaplatit za produkty, které jsou vyrobeny v souladu s přírodou. A dokonce je pro ně ochrana životního prostředí důležitější než hospodářský růst země. Na Slovensku jsou to většinou lidé žijící ve větších městech a na západním Slovensku, v Čechách spíše žijící na vesnicích a v malých městech ve středních Čechách a na střední Moravě. Jejich podíl je však stále nízký, tvoří necelou pětinu domácností v Čechách i na Slovensku

O průzkumu

Údaje pocházejí z GfK Consumer Panel Services, který pravidelně sleduje nákupy v 2000 českých a v 1500 slovenských domácnostech.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Andrea Patočková  
 
General