Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Health|Czech Republic|Czech

Lidé považují Alzheimerovu chorobu za méně závažnou než například rakovinu tlustého střeva či infarkt myokardu

19.09.2016

Praha, 19. září  2016 - Mezinárodní alzheimerovská asociace si připomíná 21. září jako Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci.  Od roku 2001 je toto datum známo coby Pomerančový den, který je v naší republice od roku 2014 součástí tzv. Týdne paměti.
Podle nejnovějšího šetření společnosti GfK se téměř dvě pětiny populace ve věku od 18 let domnívají, že média se problematice Alzheimerovy choroby věnují více než dříve. Opačný názor zastává pouze 9 procent osob, zejména ti nemladší ve věku do 29 let. Více než čtvrtina ostatních pak neshledává v tomto ohledu oproti minulosti žádný posun, necelá čtvrtina ostatních nemá na problematiku vyhraněný názor.

Vnímání závažnosti choroby

Pokud měli lidé hodnotit závažnost vybraných onemocnění (na škále od 1 do 5, kde 1= velmi závažné onemocnění a 5= není závažné onemocnění), pak je vnímaná závažnost Alzheimerovy choroby se známkou 1,32 na stejné úrovni jako Parkinsonova nemoc (známka 1,36). Jako závažnější onemocnění z vybraných diagnóz byla vnímána pouze rakovina tlustého střeva (známka 1,20) a také infarkt myokardu (známka 1,29).  Za méně závažná onemocnění jsou naopak považována klíšťová encefalitida (známka 1,56) či cukrovka (známka 1,86). Obecně lze shrnout, že ženy a osoby starší 40 let vnímají jednotlivá onemocnění jako závažnější než muži a mladší respondenti.

Asociace s onemocněním

Alzheimerovu chorobu si lidé nejčastěji spojují se ztrátou či výpadky paměti (54 procent), demencí, degenerací (14 procent), bezmocí, obavami a koncem kvalitního života (10 procent) či obecně s nemocí mozku a centrální nervové soustavy (8 procent). Se ztrátou paměti si onemocnění častěji asociují ženy (62 procent) a také nejmladší osoby ve věku od 15 do 29 let. Naopak lidé starší 50 let a také ti s vyšší úrovní vzdělání častěji ve spojitosti s touto chorobou uváděli bezmoc a obavy z budoucí kvality života, stařeckou demenci a degeneraci.

Informovanost o onemocnění

„Pokud měli lidé následně ohodnotit míru své informovanosti týkající se jednotlivých aspektů Alzheimerovy choroby, pak lze obecně shrnout, že povědomí o tomto onemocnění, jeho léčbě i přístupu k pacientům a péči o ně je spíše nižší. Z daných hodnocených parametrů jsou lidé dle svého mínění nejvíce obeznámeni s příznaky choroby, nejméně poté se zařízeními a organizacemi zaměřenými na pacienty s daným onemocněním,“ říká RNDr. Barbora Večerková, Business Advisor Health CZ.

O Alzheimerově chorobě mají lidé nejčastěji informace z internetu (52 procent), a to především příslušníci nejmladší generace do 29 let. Z ostatních informačních zdrojů lze jmenovat televizi (50 procent, zmiňovanou především osobami nad 60 let), denní tisk (20 procent), ale také rodinu (39 procent) a přátelé a známé (37 procent).

Pouze 9 procent dotázaných uvedlo, že zná nějakou organizaci, která pomáhá pacientům s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinným příslušníkům. Edukovanější jsou v tomto ohledu lidé nad 60 let věku, vysokoškoláci a také obyvatelé Prahy.

„7 procent osob poté také deklarovalo povědomí o Pomerančovém
dni /týdnu či Týdnu paměti. I v tomto případě se častěji jednalo o osoby s vysokoškolským vzděláním,“ dodává Večerková.

Stáhnout (PDF)

Graf

(N=1000 osob 18+, data v %)

O výzkum

Problematikou Alzheimerovy choroby se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost GfK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 18 let. Šetření se celkově účastnilo 1000 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období srpna 2016.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
General