Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Consumer Goods|Czech Republic|Czech

Hlavní prioritou odpovědných firem v České republice podle spotřebitelů je především nabídka dobrého pracovního uplatnění

21.06.2017

Praha, 21. června 2017 – Podle spotřebitelů v České republice by měly firmy především nabízet dobré pracovní uplatnění. Poskytovat kvalitní produkty a služby, nabízet produkty za férové ceny a také být zodpovědné vůči ochraně životního prostředí. Ve světě přibyla ještě mezi hlavní priority zodpovědných firem i ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Tyto výsledky ukázal průzkum společnosti GfK, který byl realizován mezi více než 27 tisíci uživateli internetu v 22 zemích, kteří dostali za úkol vybrat tři nejdůležitější oblasti, za které by měly být firmy odpovědné, přičemž měli na výběr z celé řady možností od ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků až po přispívání na charitu. V České republice probíhal výzkum mezi 1000 respondenty.

Kvalita obsadila první dvě místa v žebříčku odpovědnosti firem

V životě Čechů hraje jednu z nejvyšších priorit mít dobrou práci, proto 58 procent Čechů tvrdí, že by firmy měly poskytovat lidem kvalitní pracovní uplatnění. Najít dobrou práci, a tedy prioritou číslo jedna, chtějí především lidé v produktivním věku (30-39 let) a lidé v těsné blízkosti odchodu do důchodu (50 – 59 let). I ve světě je mít dobrou práci na prvním místě, nicméně lidé ve světě tomu přikládají menší důležitost než v Čechách (48 procent).

„Kvalita především, i tak by se dal interpretovat výrok Čechů, kde více než polovina z nich trvá na kvalitních výrobcích či službách, které by společnosti v rámci odpovědnosti měly nabízet. Více se k tomuto názoru přiklánějí české ženy než muži (56 procent respektive 48 procent). Ve světě se ke kvalitním výrobkům a službám přiklání 41 procent lidí a názor na to je mezi ženami a muži stejný,“ říká Lenka Harmon, Sector Leader Consumer Goods.

Férová cena zboží a ochrana životního prostředí je od firem očekávána, naopak charita se příliš nenosí

Jedna třetina lidí (33 procent) v ČR považuje za společensky odpovědné, aby společnosti nabízely své produkty a služby za férové ceny; v celosvětovém měřítku je tato aktivita důležitá jen pro 27 procent lidí.

Jedna třetina (33 procent) českých respondentů považuje za důležité, aby společnosti byly zodpovědné k životnímu prostředí. Názor na společensky odpovědné firmy se u respondentů ve světě liší, k zodpovědnosti pro životní prostředí nabádá firmy 37 procent lidí.

27 procent lidí souhlasí s výrokem, že by firmy měly chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Ve světě jsou k této aktivitě o něco více nakloněni, s tímto výrokem souhlasí o 10 procent více lidí než v ČR.

Výzkum a technologie nám nejsou cizí. Ve světě i u nás se stejné procento lidí (16 procent) shodlo na tom, že by firmy měly investovat do výzkumu a technologií.

V 15 procentech případů v ČR a v 19 procent ve světě by měly být firmy společensky odpovědné v odvádění spravedlivého podílu na daních.

Podíváme-li se na vzdělávání lidí ve firmách, potom se Češi v 12 procentech případů shodli, že by společnosti měly více investovat do vzdělání lidí. Naopak menší váhu tomu přikládají lidé ve světě (8 procent).

Pouze 6 procent lidí jak v ČR, tak ve světě vyjádřilo názor na odpovědnost firem v oblasti charity a aktivity vyvíjené směrem k ní.

Tyto poznatky jsou klíčové pro všechny firmy, protože díky nim mohou soustředit investice do společenské odpovědnosti na ty oblasti, které jsou pro spotřebitele v jednotlivých zemích nejdůležitější.

Výsledky ze všech 22 zemí jsou k dispozici na stránce: www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pro editora

Otázka položená v průzkumu zněla: „V následujícím seznamu jsou uvedeny oblasti, za které by podle ostatních měly být firmy v této zemi odpovědné. Které tři z těchto možností považujete za hlavní odpovědnost současných firem?

 • Zajištění dobrého pracovního uplatnění
 • Investice do výzkumu a technologií
 • Zodpovědnost k životnímu prostředí
 • Poskytování kvalitních produktů a služeb
 • Odvádění spravedlivého podílu na daních
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků
 • Podpora programů, které řeší sociální problémy nebo jsou v zájmu společnosti
 • Podpora místní komunity
 • Pravdivá reklama
 • Férové ​​ceny za produkty a služby
 • Pozitivní přínos pro zúčastněné strany
 • Podíl na zajištění vzdělávání lidí
 • Zapojení se do charitativní činnosti

Informace o studii

Společnost GfK realizovala průzkum online mezi 27 000 respondenty staršími 15 let z 22 zemí. V Česká republice probíhal výzkum mezi 1000 respondenty. Sběr dat byl dokončen v červnu 2015 a data byla zpracována tak, aby výsledné vážené hodnoty odpovídaly demografickému složení online populace starší 15 let na jednotlivých trzích. Do průzkumu byly zařazeny následující země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Nizozemsko, Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Turecko, USA a Velká Británie.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
Andrea Patočková  
 
General