Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Travel and Hospitality|Czech Republic|Czech

GfK bude pro CzechTourism měřit cestovní ruch v turistických regionech

Praha, 05.10.2017

Praha 5. října 2017 - vítězem tendru „Domácí a příjezdový cestovní ruch – tracking“, organizovaného Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se stala výzkumná agentura GfK Czech. Ta bude v následujícím období po celé České republice ve spolupráci se společností MindBridge Consulting realizovat projekt, jehož cílem je zajištění kontinuální zpětné vazby od návštěvníků turistických regionů a oblastí, se zaměřením na profil návštěvníků, chování v rámci návštěvy a na spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami.

Během tohoto a příštího roku uskuteční GfK spolu s MindBridge Consulting 34 tisíc rozhovorů ve více než 90 lokalitách rozmístěných ve všech turistických regionech České republiky. Zatímco v minulosti předcházející projekt „Příjezdový cestovní ruch“ sledoval pouze zahraniční návštěvníky, v nové a modernizované podobě bude vedle této kategorie návštěvníků věnována pozornost i domácímu cestovního ruchu. Bude sledován profil návštěvníků a jejich spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami v cestovním ruchu v jednotlivých regionech. „Touto cestou získáme cenné informace například o tom, odkud návštěvníci přijeli, za jakým účelem, jaká místa navštívili či navštíví, jaký způsob dopravy a ubytování zvolili, kolik při svém pobytu utratí a za co, jaké aktivity je nejvíce zajímají a jaké typy služeb využívají, s čím byli spokojeni a kde naopak vidí problémová místa a prostor pro zlepšení,“ říká Tomáš Drtina, ředitel společnosti GfK.

Výsledky projektu budou průběžně vyhodnocovány, výstupy by měly přispět k dalšímu posilování kvality cestovního ruchu v České republice. Soňa Machová, vedoucí oddělení marketingového výzkumu agentury CzechTourism a hlavní koordinátorka celého projektu, dodává: „Do projektu je kromě naší agentury a kolegů z MMR zapojen i Český statistický úřad a řada dalších odborníků z oblasti cestovního ruchu. Cílem je, aby výstupy z výzkumu sloužily širšímu okruhu uživatelů a byly zdrojem dat také pro destinační společnosti působící v turistických regionech po celé České republice.“

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
Andrea Patočková  
 
General