Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Technology|Point of Sales Tracking|Trends and Forecasting|Czech Republic|Czech

Celosvětová poptávka po chytrých telefonech ve druhém čtvrtletí 2017 dosahuje maxima a spolu s ní roste průměrná prodejní cena

Praha, 07.08.2017

  • Poptávka po chytrých telefonech dosáhla 347 milionů kusů, a toto období se tak stává nejúspěšnějším zaznamenaným druhým čtvrtletím
  • Tahounem růstu jsou rozvíjející se trhy
  • Průměrná prodejní cena v tomto čtvrtletí vzrostla meziročně o pět procent

Praha, 7. srpna 2017 – Celosvětová poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve druhém kvartálu 2017 347 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o čtyři procenta. Díky tomu jde o nejsilnější zaznamenané druhé čtvrtletí. Růst poptávky vedly rozvíjející se asijské trhy s meziročním nárůstem o 13 procent, po nich následovaly země střední a východní Evropy s 11 procenty růstu a Latinská Amerika s 10 procenty. Hodnota trhu se meziročně zvýšila díky stoupající průměrné ceně (ASP = average sales price) o devět procent.

Arndt Polifke, globální ředitel pro výzkum telekomunikací v GfK, říká: „Rekordní poptávka po smartphonech ve druhém čtvrtletí tohoto roku ukazuje, že nehledě na nasycenost některých trhů je touha vlastnit chytrý telefon celosvětovým jevem. V různých regionech se ale projevuje různě. Výrobci dělají vše pro to, aby zajistili co největší atraktivitu svých produktů a mohli tak zvýšit jejich prodejní cenu. Jinde pak hrají roli makroekonomické faktory a spotřebitelská důvěra, ale operátoři a obchodníci využívají svou vlastní taktiku, jež se snaží ze smartphonu, jakožto zařízení zajišťujícího stálé připojení k internetu, učinit produkt první volby.“

Yotaro Noguchi, produktový vedoucí v divizi GfK pro trendy a prognózy, k tomu poznamenává: „Spotřebitelé jsou ochotni za chytrý telefon zaplatit víc, neboť jim jde o lepší uživatelskou zkušenost. Přestože úroveň penetrace je vysoká, GfK odhaduje meziroční růst poptávky po smartphonech i v roce 2018, neboť díky neustálým inovacím dodavatelů smartphonů, se cyklus nahrazování starších přístrojů novými typy neprodlouží.“

Prodej chytrých telefonů ve 2Q 2017 oproti 2Q 2016
Počet prodaných kusů (v milionech)Hodnota prodejů (v miliardách USD)
2Q172Q16Meziroční vývoj v %2Q172Q16Meziroční vývoj v %
Západní Evropa 28.729.8-4%12.112.2-1%
Střední a východní Evropa 18.716.811%4.63.724%
Severní Amerika 47.444.66%18.716.215%
Latinská Amerika27.024.610%8.57.513%
Střední východ a Afrika42.241.61%9.910.7-7%
Čína110.1109.70%35.132.48%
Vyspělé asijské země16.116.6-3%10.09.46%
Rozvíjející se asijské země56.750.013%10.37.930%
CELKOVĚ346.9333.74%109.2100.09%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - data zjištěná v POS na 75+ trzích, měsíční data do konce května plus týdenní data do 24. června 2017. Procenta jsou zaokrouhlena.

Západní Evropa: Poptávka klesá již třetí čtvrtletí

Celková poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 2Q 2017 28,7 milionu kusů, v meziročním srovnání je tedy o 3 procenta nižší. K poklesu dochází již třetí čtvrtletí po sobě a je způsoben vysokou nasyceností největších trhů - Německa, Velké Británie a Francie.  V těchto zemích se poptávka snížila o -4, -5 a -7 procent. GfK však očekává, že ve 4Q budou uvedeny na trh významné novinky, jež by měly celoroční pokles zmírnit na -0,4 procenta.

Střední a východní Evropa: Růst a pozitivní vyhlídky

Oživení v regionu pokračuje, poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 2Q 2017 18,7 milionu kusů, což představuje meziroční zvýšení o 11 procent. S tím, jak se v Rusku a na Ukrajině stabilizuje politická situace a obnovuje se důvěra spotřebitelů, v obou zemích byl zaznamenán značný meziroční nárůst. V Rusku poptávka ve 2Q stoupla meziročně o 11 procent a na Ukrajině o 22 procent. GfK upravila odhad týkající se poptávky po smartphonech v roce 2017 na 85,2 milionu kusů, což odpovídá meziročnímu růstu o 9 procent.

Severní Amerika: Vítaný návrat k růstu

Trh zde ve 2Q 2017 meziročně stoupnul o šest procent na 47,4 milionu kusů poté, kdy v předchozím čtvrtletí poptávka klesala. GfK odhaduje pro rok 2017 poptávku na úrovni 203 milionů kusů, což by znamenalo meziroční nárůst o dvě procenta.

Latinská Amerika: Poptávka roste nehledě na nejistou ekonomiku

Poptávka po smartphonech v tomto regionu vzrostla ve 2Q 2017 meziročně o 10 procent na 27 milionů kusů. Toto oživení je způsobeno převážně poptávkou po smartphonech v Brazílii. Přes nejistou politickou a ekonomickou situaci se poptávka po chytrých telefonech ve druhém čtvrtletí zvýšila meziročně o patnáct procent. GfK zachovává optimistický výhled pro Latinskou Ameriku a odhaduje nárůst poptávky po smartphonech přibližně o sedm procent.

Střední východ a Afrika: Slabá makroekonomická situace má dopad na růst

Celková poptávka po smartphonech činila 42,2 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o jedno procento. Zpomalení růstu je z velké části způsobeno špatnou makroekonomickou situací v regionu a značnou nasyceností trhů Středního východu těmito přístroji. Zejména v Egyptě panuje vysoká inflace. Ve 2Q zde poptávka meziročně poklesla o čtyři procenta, přičemž GfK odhaduje pro rok 2017 pokles o deset procent. Jedná se však o velký a rozmanitý region a GfK očekává, že celková poptávka po chytrých telefonech v roce 2017 meziročně vzroste o pět procent. Růst zajistí především ty země subsaharské a jižní Afriky, kde je penetrace smartphonů stále ještě relativně malá.

Čína: Trh se ustálil

V Číně se poptávka po chytrých telefonech ve druhém čtvrtletí ustálila na úrovni 110,1 milionu kusů, aniž by vykázala nějakou meziroční změnu. Toto zmírnění růstu poptávky po smartphonech bylo způsobeno především nasyceností trhu. Nicméně, jak vidíme v jiných regionech, nové produkty prodávané za vyšší ceny hodnotu trhu zvyšují. GfK odhaduje, že v Číně bude v roce 2017 dosaženo poptávky po smartphonech na úrovni 461 milionu kusů a to je meziroční navýšení o dvě procenta. Předpokládá se, že růst vyjádřený peněžně (USD) bude mnohem vyšší, a sice meziročně o 11 procent.

Vyspělé asijské země*: Jižní Korea stahuje region dolů

Ve 2Q 2017 dosáhla celková poptávka po smartphonech 16,1 milionu kusů, což představuje meziroční pokles o tři procenta. Pokles poptávky v Jižní Koreji, která v loňském roce zaznamenala obrovský nárůst, vyrovnává zvýšenou poptávku jak v Japonsku (meziroční zvýšení o 12 procent), tak v Austrálii (meziročně o 9 procent vyšší). GfK očekává, že ve druhé polovině roku 2017 se poptávka mírně zvýší a na konci roku bude nižší o jedno procento. Bude na úrovni 73,1 milionu kusů.

Rozvíjející se asijské země*: V roce 2017 se očekává nejsilnější regionální růst

Poptávka po chytrých telefonech dosáhla v tomto regionu 56,7 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. O takový růst se zasloužily hlavně Bangladéš a Malajsie. V Bangladéši poptávka po smartphonech vzrostla meziročně o 40 procent. Po ekonomickém propadu v roce 2015 nyní ekonomické oživení v Malajsii trvá a poptávka po telefonech zde ve 2Q 2017 stoupla meziročně o 31 procent. V Indii byla poptávka po tomto druhu zařízení i ve 2Q 2017 stálá a vzrostla meziročně o 14 procent. GfK očekává, že nedávno ohlášené zavedení daně za zboží a služby (GST = goods and services tax) nebude mít v této zemi dopad na poptávku po chytrých telefonech. GfK odhaduje, že celková poptávka po smartphonech v regionu dosáhne v roce 2017 celkem 234 milionů kusů, což je meziroční nárůst o 11 procent. To představuje největší roční nárůst napříč všemi regiony.

Prodeje chytrých telefonů 2017 versus 2016
Počet prodaných kusů (v milionech)Hodnota prodejů (v miliardách USD)
20172016Meziroční vývoj v %20172016Meziroční vývoj v %
Západní Evropa130.7130.70%55.253.43%
Střední a východní Evropa85.277.99%20.417.020%
Severní Amerika203.1198.52%81.777.55%
Latinská Amerika114.3106.67%35.131.810%
Střední východ a Afrika176.2167.85%41.742.4-2%
Čína461.0450.12%148.3133.511%
Vyspělé asijské země73.174.1-1%46.045.12%
Rozvíjející se asijské země 234.4211.711%41.934.422%
CELKOVĚ1,478.01,417.94%470.3435.18%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - data zjištěná v POS na 75+ trzích, měsíční data do konce května plus týdenní data do 24. června 2017. Procenta jsou zaokrouhlena.

Poznámka pro editory

Tato zpráva vychází z finálních dat výzkumu GfK Point of Sales uskutečněného v dubnu a květnu a z červnových odhadů vycházejících z týdenních dat do 24. června 2017.

GfK zpracovává prognózy poptávky a nákupu koncových uživatelů, nikoli zboží expedovaného výrobcem. Velikost trhů vychází ze sledování prodejních míst (POS) ve více než 75 zemích, přičemž aktualizace se provádí jednou týdně a jednou měsíčně. Ve Spojených státech GfK využívá pro sestavování výhledů vlastní tržní modely a spotřebitelský výzkum, nikoli data POS. Hodnoty jsou založeny na nedotovaných maloobchodních cenách.

Data jsou k dispozici jednou za čtvrt roku, další budou zveřejněna v říjnu 2017. 

GfK pozměnila svůj předpovědní model pro smartphony v USA, jenž nyní zahrnuje i dříve nesledované segmenty trhu (včetně menších mobilních operátorů, virtuálních operátorů /MVNO/ a soukromých kanálů, jako jsou například prodejny vlastněné výrobcem). GfK v minulosti předpokládala, že mix nezachycených prodejů chytrých telefonů bude klesat, neboť velký podíl na trhu měli především významní operátoři mobilních telefonů. Avšak na základě analýzy velkoobchodních připojení, jež hlásili všichni operátoři, došla GfK k závěru, že nezachycený segmentový mix de facto nadále rostl. Do budoucna bude GfK určovat velikost trhu USA na základě analýzy dat od operátorů zahrnujících i čisté přírůstky, odchod (odliv) zákazníků a upgrady telefonních přístrojů.

*Země, jež jsou v této zprávě zahrnuty mezi rozvíjející se nebo vyspělé asijské státy:

Vyspělé asijské země:Rozvíjející se asijské země:
AustrálieIndie
HongkongIndonésie
JaponskoKambodža
Nový ZélandMalajsie
SingapurFilipíny
Jižní KoreaThajsko
Tchaj-wanVietnam

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
Andrea Patočková  
 
General