Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku
Tisková zpráva
Financial Services|Retail|Technology|Czech Republic|Czech

14 procent lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Praha, 19.03.2018

Praha, 19. března 2018 – Směrnice PSD2 nabyla účinnosti 13. ledna 2018. Jejím cílem bylo vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby. Ze zjištění GfK vyplývá, že 79 procent lidí o PSD2 nikdy neslyšelo a nevědí, co to pro ně znamená. Po vysvětlení možností, které PSD2 uživatelům otvírá, vyjádřil zhruba jeden ze sedmi lidí zájem využít pro svoje platby a správu financí  služby třetích stran a jejich aplikace k tomu určené. Značná část obyvatel se ale  bojí možného zneužití údajů při placení skrze tyto aplikace, a to nejen prozrazení jejich osobních údajů, ale také krádeže peněz z jejich účtu.

„Pojem PSD2 je pro většinu z nás velká neznámá. Tato směrnice 2015/2366/EU (PSD2 = Payment Service Directive = směrnice o platebních službách) pocházející z dílny Evropské komise nabyla platnosti v celé Evropské unii 13. ledna 2018. Cílem této směrnice je vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby, pomocí standardizace pravidel pro poskytovatele platebního styku a nové hráče na trhu, zvýšení bezpečnosti a zajištění transparentnosti vůči zákazníkům. Pro koncového uživatele z toho v první řadě vyplývá možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani „fintech“ společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ vysvětluje Kristina Hanušová, Leader oddělení Marketing Efficiency z GfK.

Jaké je povědomí o PSD2 a co o něm lidé vědí?

Zeptali jsme se Čechů, zda někdy vůbec slyšeli o pojmu PSD2. Převážná většina (79  procent) tento termín vůbec nezná, a pouhé jedno procento dokáže vysvětlit, co tento pojem obnáší. O PSD2 nejčastěji slyšeli lidé ve věku 30 - 49 let, převážně vysokoškoláci zaměstnaní zejména na manažerských funkcích a lidé s vyššími příjmy. Nejnižší znalost termínu PSD2 mají lidé ve věku 50 - 70 let.

14 procent lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Zajímal nás názor Čechů, kterým byl význam termínu PSD2 vysvětlen, jaký vliv bude mít nová směrnice PSD2 na jejich finance a platby. 31 procent lidí se vyjádřilo, že nová směrnice nebude mít vůbec žádný vliv na jejich chování při platebním styku. I nadále budou využívat své stávající banky pro své finanční transakce. Naopak 14 procent lidí zvažuje možnost využít třetí strany pro správu svých finančních prostředků.

Lidé se bojí zneužití

3 z 5 lidí se domnívají, že využívání aplikací třetích stran zvýší pravděpodobnost zneužití jejich osobních údajů, ať už se jedná o jméno, adresu či rodné číslo. Obdobné obavy panují i ohledně údajů o platbách a financích, jako jsou informace o výši útraty, místu  a čase platby.  Polovina lidí se domnívá, že bude snadnější z účtu ukrást peníze.

O výzkumu

Zjištění vycházejí z volně prodejné studie GfK DIGI. Výzkum byl proveden metodou CAWI a CAPI, v listopadu 2017, na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v České republice.

O GfK

GfK propojuje data s vědou. Naše inovativní průzkumná řešení poskytují odpovědi na klíčové obchodní otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a médií nejenom na dnešních trzích, ale i těch budoucích. GfK, jako výzkumná a analytická společnost, slibuje svým klientům po celém světě „Growth from Knowledge" (růst na základě znalostí). Pro více informací navštivte stránky www.gfk.com/cz nebo sledujte GfK na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

Kontakt
Andrea Patočková
Andrea Patočková
Czech Republic
General