Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Novinka
Retail|Czech Republic|Czech

Unikátní expertní predikce trhu představená na Retail Summitu 2017

09.02.2017

Praha – 9. února 2017 - Retail Summit 2017 byl opět příležitostí k diskusi trendů napříč českým obchodem - letos s rekordní účastí více než 1000 odborníků z oboru. GfK Czech (Tomáš Drtina, Managing Director a Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper) tu představilo stručné shrnutí rozsáhlé analýzy českého trhu RETAIL VISION 2020. Na vytvoření vize se mimo jiné podílelo 32 manažerů z obchodních a výrobních firem i dalších expertů; komplexní obraz trhu doplnilo šetření mezi nakupujícími i další datové zdroje. Vybrané výsledky byly také zveřejněny v časopise Retail News:

RETAIL VISION 2020: hlavním tématem příštích let budou lidé

Tomáš Drtina, Zdeněk Skála, GfK

Zákazník bude největší silou, která ovlivní podobu českého obchodu a jeho vliv dramaticky poroste. Nákupní zvyklosti se budou rychle měnit v souvislosti vývojem životního stylu a sociodemografického složení. Zaměření na zákazníka se stane (a již v podstatě i stalo) hlavní příležitostí pro rozvoj obchodu. Naopak, největší bariérou – a současně i příležitostí – je rozvoj pracovní síly. Na jedné straně dramaticky vzroste její cena a klesne dostupnost, na druhé straně porostou nároky na silnější roli personálu v obchodě.

Kdo jiný by měl mít lepší a kompetentnější představu o budoucnosti českého obchodu než ti, kteří se v něm na vysokých pozicích pohybují a kteří jej svými rozhodnutími ovlivňují, a tuto budoucnost tak pomáhají spoluutvářet?  S touto myšlenkou byl již na konci devadesátých let založen projekt RETAIL VISION. V rámci této expertní predikce vývoje českého obchodu je vždy osloven vzorek manažerů významných společností působících na českém trhu (převažují pochopitelně reprezentanti obchodu, ale zastoupeni jsou i představitelé dodavatelských firem) a expertů z dalších oblastí, aby řekli svůj názor na vývoj branže v příštích letech. Výsledky aktuálního, již pátého projektu této řady - GfK RETAIL VISION 2020, jsou založeny na více než třech desítkách hloubkových rozhovorů, které proběhly v závěru roku 2016, a na dalších podpůrných analýzách.

Na krátkém prostoru nelze samozřejmě věnovat dostatečnou pozornost všem zmapovaným tématům, můžeme nicméně velmi stručně shrnout některé hlavní závěry tohoto projektu:

Rostoucí náročnost zákazníků

Největší silou, která ovlivní podobu českého obchodu a jejíž vliv dramaticky poroste, bude zákazník. Jeho nákupní zvyklosti se budou měnit v souvislosti s vývojem životního stylu (ať již je to rostoucí online přítomnost či důraz na zdravý životní styl) a sociodemografického složení, a samozřejmě také s vývojem kupní síly. Ten bude výrazně determinován tím, jak se bude dařit české a potažmo i evropské ekonomice, nakolik ČNB dokáže zvládnout uvolnění kursu koruny, ale i geopolitickými vlivy na evropské i globální úrovni.

Zákazníci budou stále náročnější na pohodlí nákupu, na kvalitu, na služby a zákaznický servis, na rychlost nákupu či dodání zboží a také na informace – o zboží a nejen o něm. Budou také schopni tyto informace lépe využívat. Budou sofistikovanější a kritičtější. Řadu věcí budou brát automaticky - z dříve přidané hodnoty se pro něho stal standard. Bude chtít nakupovat výhodně, ale nedělat přitom kompromisy v kvalitě, takže bude stále složitější jej uspokojit.

Jednou z klíčových oblastí bude důraz na nákupní zážitek a na nákupní komfort. Dramaticky poroste význam času věnovaného nákupu a jednoduchosti a bezproblémovosti celého procesu -  projeví se jak ve využití technologií na prodejní ploše (a nejen tam), tak v menší ochotě zákazníků cestovat za nákupem. Výrazně to ovlivní místo prodeje - jak preferované obchodní formáty, tak další vývoj nákupního prostředí a technologií. Současně se bude prohlubovat diferenciace (mezi segmenty obchodu i segmenty zákazníků) mezi „rychlým pragmatickým nákupem“ a „zážitkovým nákupem“.

Vývoj trhu a formátů

Bude pokračovat konsolidace obchodního trhu, a to jak v e-commerci segmentu, tak i u klasického kamenného obchodu. Dotkne se primárně menších firem, nicméně v síti může uvíznout i některá z větších ryb.

Stávající definice formátů přestávají platit – zejména supermarkety a diskonty se budou dále sbližovat. Dojde k dalšímu zmenšování ploch hypermarketů a trh bude lépe pokryt convenience koncepty. Růst obchodních formátů bude primárně tažen produktivitou více než expanzí.  Dobré perspektivy budou mít před sebou kvalitní specialisté, online retail poroste napříč segmenty, na vlně ekonomického růstu (vydrží-li i na konci dekády) se ponesou zejména nepotravinářské kategorie. Jednou z výzev, které vývoj přinese, bude práce se sortimentem – budování kategorie bude důležitější i náročnější. Dojde také k rozvoji hybridních formátů (obchod + gastronomie či služby, apod.).

Obchod jako služba

Zákazníkům už nepůjde primárně o nákup produktů, ale o vyřešení jejich situace. Propojení obchodu a služeb bude vůbec jedním z klíčových trendů, a projeví se jak v pestrosti služeb poskytovaných obchodníky na ploše i mimo ni, tak i v rozvoji technologií. Posílí i „sociální funkce“ obchodu – obchod se stále víc stane místem pro setkávání lidí, od venkovských prodejen přes čerpací stanice až po obchodní centra.

Silným tématem je personalizace nabídky, přizpůsobení konkrétnímu zákazníkovi – od komunikace přes promoční mechaniky až po sortiment. Identifikovat skutečně relevantní nabídku ovšem není jednoduché a zcela zásadním předpokladem pro takovou komunikaci je a bude znalost zákazníka skrze data i dobrá volba následných kroků.

Omnichannel / online-offline integrace

Integrace online-offline bude stále sofistikovanější a pro obchodníky se stane nutností. Motorem růstu e-commerce napříč sektory bude zvyšování nákupního komfortu a úspora času, rozvoj online mimo velká města a zejména rozšíření „přítomnosti“ obchodníka ve všech prostředích, kde se zákazník pohybuje. Klíčovou podmínkou bude – na straně zákazníka – plná integrace všech kanálů a bezproblémový přechod mezi nimi. Termín „omnichannel“ se teprve začne naplňovat reálným obsahem, a to i díky novým médiím. Celý proces bude podpořený tím, že do produktivního věku dospívají generace vyrostlé „s mobilem v ruce“. Velkou bariérou rozvoje online se však mohou stát logistické náklady. Logistika obecně bude jednou z největších výzev následujících let.

Rozvoj vztahů s dodavateli

Budoucnost obsahuje možné cesty k efektivnější spolupráci. Je zřejmé, že spojení sil může přinést zásadně nové příležitosti – kriticky důležité to je v budování kategorií, zvyšování efektivity logistiky, ale také např. v online komunikaci. Přinejmenším v některých kategoriích dojde (již dochází) ke zkracování inovačního cyklu, což klade na spolupráci zvýšené nároky. Obchodníci budou s rostoucím významem značek víc oceňovat výrobce, kteří do nich dokážou investovat.

Na druhé straně se rýsují i méně kooperativní oblasti. Řada obchodníků se aktivněji chopí rozvoje privátních značek – je to mimo jiné cesta, jak se odlišit, zejména v atraktivnějších, více prémiových segmentech. Výrobci začínají přemýšlet o distribučních kanálech na globální či celoevropské úrovni, a v některých případech budou selektovat, s kým spolupracovat a s kým ne.

Lidé: největší hrozba, ale i příležitost 

Nedostatek kvalitního personálu je vnímán jako hlavní hrozba pro rozvoj obchodu, protože velká část požadavků na změny je spojena s rostoucími kvalitami lidí v obchodě – na všech úrovních. Nedostatek lidí bude zvyšovat cenu pracovní síly, pro méně kvalifikované pozice bude problémem i prostá dostupnost pracovní síly. Část problémů vyřeší nahrazení personálu technologiemi. Rozhodující nicméně bude, jak se obchodníci dokážou vyrovnat s potřebou lepšího motivování personálu, zvyšování jeho kvalifikace a omezení fluktuace.

Na jedné straně tedy bude stát stále náročnější zákazník, na druhé straně obchodník a jeho dodavatelé, jejichž úkolem bude na jeho přání a tužby reagovat. Všichni přitom budou chtít vyjít ze vzájemných interakcí vztahu spokojeni, ať již ekonomicky, tak emočně (ano, dobrý pocit z nákupu by měl mít nejenom zákazník, ale i ti, co se o něj starají). Návrat k lidem a naplnění jejich měnících se potřeb se tak stává spojujícím článkem příštích několika let.

Stáhnout (PDF)

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte http://www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK na Twitteru: http://www.gfk.com/cztwitter.com/GfK_Czech.

Stáhnout (PDF)

General