Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

Tüketici Güven Endeksi Ocak 2014'te 84,6 puan olarak gerçekleşti

03.02.2014

Türkiye: GfK Tüketici Güven Endeksi Ocak 2014 sonuçları

İstanbul, 30 Ocak 2014 - Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın “Tüketici Araştırması”nı Mayıs 2007’den bu yana Türkiye'de Avrupa Komisyonu adına GfK yürütmektedir. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GfK tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

Tüm AB üye ve adayı ülkelerde aynı denge yöntemi kullanılarak hesaplanan ve karşılaştırılabilir olan endikatörler her ayın son günü ilgili web sitesinde  yayınlanmaktadır. Türkiye verileri belirli bir süre mevsimsel etkiler takip edildikten sonra yayınlanacaktır.

GfK Tüketici Güven Endeksi

Aralık ayında 6,4 puan düşerek 84 puan ile 2013 yılının en düşük seviyesine gerileyen Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2014’te de aynı seviyede seyretti. Yolsuzluk iddiaları ve 17 Aralık operasyonu Ocak ayında öne çıkan konu başlıkları olmuştur.

 

Avrupa Ülkelerindeki Tüketici Güven Endeksi 

Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi ülkeler arası karşılaştırma yapma imkânı tanımaktadır. Aralık 2013 ile karşılaştırıldığında Ocak 2014’de Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi’nde 2,1 puanlık artış gerçekleşmiştir. Ülkelere bakıldığında ise İspanya’da 4,7, İngiltere’de 4,3, Fransa’da 2,2, İtalya ve Bulgaristan’da 1,7 ve Almanya’da 1,4 puanlık artış gözlemlenmiştir.

 

 

 

Hesaplama Yöntemi:

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre “hanenin maddi durumu”, “ülkenin genel ekonomik durumu”, “işsizlik oranı” ve “hane tasarrufları”na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Endeks 0’dan 200’e kadar değer aralığına sahiptir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100’den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade etmektedir.

 

 

Araştırmanın Künyesi:

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülmektedir. Her hanede tek kişi ile görüşülmekte ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil etmektedir.

 

 

Press
Turkey
General