Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında 5 puan arttı.

25.09.2014

​ GfK Tüketici Güven Endeksi Ağustos 2014 sonuçları

 

Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın “Tüketici Araştırması”nı Mayıs 2007’den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK yürütmektedir. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GfK tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

Tüm AB üye ve adayı ülkelerde aynı denge yöntemi kullanılarak hesaplanan ve karşılaştırılabilir olan endikatörler her ayın son günü ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. Türkiye verileri belirli bir süre mevsimsel etkiler takip edildikten sonra yayınlanacaktır.

 

 

 

GfK Tüketici Güven Endeksi

Haziran-Temmuz aylarında yakın değerlerde seyreden Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında 5,3 puanlık artışla 92,6 seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Gazze Olayları, Ağustos ayında öne çıkan konu başlıkları oldu.

 

 

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan alt kalemler ve değişimler

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Ağustos ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 6 puan (%5,9) artarak 108,3 puana yükselmiştir. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 6,7 puan (%6,0) artarak 117,7 puan olarak kaydedilmiştir. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 1,7 puan (%2,2) artarak 80,7 puan olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf eğilimi ise 7 puan (%12,3) artarak 63,7 puan olarak izlenmiştir.

Avrupa Ülkelerindeki Tüketici Güven Endeksi

Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi ülkeler arası karşılaştırma yapma imkânı tanımaktadır. Temmuz 2014 ile karşılaştırıldığında Ağustos 2014’de Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi’nde 0,9 puanlık düşüş gerçekleşmiştir. Ülkelere bakıldığında ise Almanya’da 3,6’lık; İtalya’da 1,8’lik ve Bulgaristan’da 1,7’lik bir düşüş yaşanırken, İngiltere’de 1,8; İspanya’da 1,3 ve Fransa’da 0,5 puanlık artış gözlemlenmiştir.

 

Hesaplama Yöntemi:

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre “hanenin maddi durumu”, “ülkenin genel ekonomik durumu”, “işsizlik oranı” ve “hane tasarrufları”na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Endeks 0’dan 200’e kadar değer aralığına sahiptir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100’den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade etmektedir.

 

 

 

 

 

Araştırmanın Künyesi:

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülmektedir. Her hanede tek kişi ile görüşülmekte ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil etmektedir.

 

 

 

 

 

 

GfK

GfK, insanların yaşam, düşünce ve alışveriş tarzlarını keşfetmek için 13.000 den fazla uzman ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biridir. GfK sürekli olarak müşterilerinin, dünyada onlar için en önemli olan insanları yani; tüketicilerini, en iyi şekilde anlamalarını sağlamak için en son teknolojileri ve en güçlü metodolojileri keşfeder ve kullanır. Türkiye’de, 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları konusunda faaliyet gösteren GfK, 250+ tam zamanlı çalışanı ile araştırma ihtiyacının belirlenmesinden önerilere giden süreçte en doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak araştırma yaklaşımlarını uygular, titizlikle toplanan veriyi bilgiye dönüştürerek stratejilere yön verecek raporlar sunar.

 

 

 

 

 

Press
Turkey
General