Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Trends and Forecasting

Eğilimler ve Tahmin

Günümüzde yeni tekliflerin pazarlanma hızı ve ürün yaşam döngülerinin kısalması, rakiplerinin önüne geçme konusunda şirketler üzerinde benzersiz bir baskı oluşturmaktadır.  Tüketicilerin satın alma davranışları her zamankinden daha hızlı değişmektedir. 

Başarılı olmak için, işletmelerin, sağlam analizlere dayalı doğru satış tahminlerini ve en güncel satın alma ve piyasa trendlerini elde etmeleri gerekmektedir.

Biz, tüketicilerin teknoloji cihazlara yönelik taleplerine ve küresel teknoloji piyasa trendlerine dair ayrıntılı tahminler sunuyoruz.

Tahminlerimizi, dünyanın en büyük satış noktası veri örneğini ve küresel uzmanlığımızı ve yerel bilgilerimizi kullanarak oluşturuyoruz. Bu kombinasyon, müşterilerimize, tüketicilerin hangi ürünleri, ne kadar, hangi fiyattan ve nerede satın alacaklarını öngörerek gelecekteki talepler ile ilgili doğru ve zamanında tahminler sunmaktadır. 

Yatırımcılara ve sermaye piyasalarına dönük tahminler

Kurumsal yatırımcılar, performans sergileme baskısıyla karşı karşıyadır. Başarılı olmak için, işletmelerin, önemli eğilimleri en erken aşama(lar)da görmeleri gerekmektedir. İşletmelerin, aynı zamanda, nereye yatırım yapacakları ile ilgili güvenilir ve uyumlu bilgiler edinmeleri gerekmektedir. 

Biz, dünyanın en büyük satış noktası veri örneklemini kullanarak yatırımcılara güvenilir tahminler sunuyoruz. Teknoloji donanımı, yarı iletken ve dayanıklı tüketim maddeleri sahasında faaliyet gösteren şirketler hakkında düzenli, ayrıntılı şirket analizleri sunarak tüketici talebindeki dönüm noktalarını tahmin ediyor ve belgeliyoruz.

Tahminlerimiz, yatırımcıların, güvenilir ve uyumlu kaynaklar ile desteklenen başarılı tavsiyelerde bulunmalarını sağlamaktadır.

GfK, Turkey
Latest insights

Here you can find the latest insights for Trends and Forecasting industry. View all insights

  • 07/27/17
  • Home Appliances
  • Retail
  • Consumer Goods
  • FMCG
  • Home and Living
  • Trends and Forecasting
  • Global Study
  • Global
  • English

  1 in 4 people entertain guests at home either daily or weekly

  A quarter of people entertain guests in their home either daily or weekly, and a further third entertain monthly, according to an online survey across 17 countries conducted by global researchers, GfK. Less than one in ten say that they never entertain guests in their home.
  • 07/24/17
  • Technology
  • Point of Sales Tracking
  • Trends and Forecasting
  • Global
  • English

  Global smartphone demand peaks alongside a leap in average sales price in 2Q17

  Global smartphone demand of 347 million units makes 2Q17 the best second quarter on record. Emerging markets are driving the growth. Average sales price (ASP) grew five percent year-on-year in the quarter.
  • 07/19/17
  • Press
  • Trends and Forecasting
  • Global
  • English

  The EU consumer climate remains friendly

  The positive mood among European consumers has also continued into the second quarter of 2017.

  • 06/29/17
  • Technology
  • Market Opportunities and Innovation
  • Trends and Forecasting
  • Global Study
  • Connected Consumer
  • Global
  • English

  Teenagers and higher-income households most likely to struggle with technology addiction

  One in three people find it difficult to take a break from technology, even when they know they should. China, Brazil and Argentina have highest levels who struggle to take a tech break. People in Germany, Netherlands and Belgium lead for finding it easy to ‘unplug’ .
Your GfK Contact
GfK, Turkey
General