Please activate JavaScript in your browser settings to enable all features of this website.

Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Trends and Forecasting

Eğilimler ve Tahmin

Günümüzde yeni tekliflerin pazarlanma hızı ve ürün yaşam döngülerinin kısalması, rakiplerinin önüne geçme konusunda şirketler üzerinde benzersiz bir baskı oluşturmaktadır.  Tüketicilerin satın alma davranışları her zamankinden daha hızlı değişmektedir. 

Başarılı olmak için, işletmelerin, sağlam analizlere dayalı doğru satış tahminlerini ve en güncel satın alma ve piyasa trendlerini elde etmeleri gerekmektedir.

Biz, tüketicilerin teknoloji cihazlara yönelik taleplerine ve küresel teknoloji piyasa trendlerine dair ayrıntılı tahminler sunuyoruz.

Tahminlerimizi, dünyanın en büyük satış noktası veri örneğini ve küresel uzmanlığımızı ve yerel bilgilerimizi kullanarak oluşturuyoruz. Bu kombinasyon, müşterilerimize, tüketicilerin hangi ürünleri, ne kadar, hangi fiyattan ve nerede satın alacaklarını öngörerek gelecekteki talepler ile ilgili doğru ve zamanında tahminler sunmaktadır. 

Yatırımcılara ve sermaye piyasalarına dönük tahminler

Kurumsal yatırımcılar, performans sergileme baskısıyla karşı karşıyadır. Başarılı olmak için, işletmelerin, önemli eğilimleri en erken aşama(lar)da görmeleri gerekmektedir. İşletmelerin, aynı zamanda, nereye yatırım yapacakları ile ilgili güvenilir ve uyumlu bilgiler edinmeleri gerekmektedir. 

Biz, dünyanın en büyük satış noktası veri örneklemini kullanarak yatırımcılara güvenilir tahminler sunuyoruz. Teknoloji donanımı, yarı iletken ve dayanıklı tüketim maddeleri sahasında faaliyet gösteren şirketler hakkında düzenli, ayrıntılı şirket analizleri sunarak tüketici talebindeki dönüm noktalarını tahmin ediyor ve belgeliyoruz.

Tahminlerimiz, yatırımcıların, güvenilir ve uyumlu kaynaklar ile desteklenen başarılı tavsiyelerde bulunmalarını sağlamaktadır.

GfK, Turkey
Latest insights

Here you can find the latest insights for Trends and Forecasting industry. View all insights

Your GfK Contact
GfK, Turkey
General