Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

Çözümlerimiz

 • Hepsi
 • Stratejik fırsatlar geliştirin
 • Pazar performansınızı optimize edin
 • Değerli deneyimler tasarlayın
 • Karlı ilişkiler geliştirin
 • İş başarısını sürdürün

Sorry no result

 • Marka ve Müşteri Deneyimi

  Marka ve Müşteri Deneyimi

  Markalar, tüketiciler ve ticari karar vericiler ile duygusal bağ ve ilişkiler kurma konusunda baskı altındadır.

  Başarının yolu, tüketicilerin marka, ürün veya hizmetler ile ilgili yaşadıkları her deneyim noktasında, müşterilerimizin hedef kitleleri arasında yankı uyandıran deneyimler sunmaktan geçmektedir. 

   

 • Tüketici Paneli

  Tüketici Paneli

  İşiniz tamamen müşterileriniz ile ilgilidir ve bu yüzden, onları anlamak, ürün ve hizmetlerinizin onların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmanız ve büyüme fırsatlarını yakalamanız açısından son derece önemlidir.

  Tüketici paneli araştırmaları konusundaki uluslararası uzmanlığımız, size, tüm kanallarda, müşterilerinizin kimler olduğu, onların tutum ve davranışları ile ilgili akıllı istihbarat bilgileri sağlamaktadır.

   

 • Dijital Pazar İstihbaratı

  Dijital Pazar İstihbaratı

  Tüketiciler, internet ortamında alışveriş yaparken, araştırırken, paylaşırken veya bilgi toplarken ve şirketler veya markalar ile iletişim kurarken, kullandıkları cihaza veya ekrana bağlı olarak farklı davranışlar sergilerler. Ve kullandıkları kanal veya cihaz ne olursa olsun sürekli bir deneyim beklerler.

   

 • Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi İstihbaratı

  Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi İstihbaratı

  Tedarik zincirleri, değişken müşteri satın alma döngüleri nedeniyle giderek daha karmaşık bir pazar haline gelmektedir. Ve küreselleşme, tedarikçi ve kaynak ağlarının genişlemesine neden olmaktadır.

   

 • Coğrafi Pazarlama

  Coğrafi Pazarlama

  Coğrafi pazarlama çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimize, iş sahalarının, mağazaların, satış bölgelerinin, hedef grupların ve aynı zamanda mağaza zinciri ve dağıtım ağlarının başarısını etkileyen konuma özgü faktörler ile ilgili istihbarat bilgileri sağlamaktadır.

   

 • Pazar Fırsatları ve İnovasyon

  Pazar Fırsatları ve İnovasyon

  Markalar, giderek kalabalıklaşan bir pazarda geçerliliğini koruma konusunda sürekli baskı altında bulunmaktadır. Hem tüketiciler hem de markalar için katma değer oluşturan deneyimlerin ne zaman, nerede ve nasıl sunulacağını bilmek son derece önemlidir.

   

 • İzleyici Ölçümü ve Görüşler

  İzleyici Ölçümü ve Görüşler

  Tüketiciler, bugün, her zamankinden daha fazla medya içeriğine, kanala ve cihaz seçeneğine sahiptirler.

  Reklamcıların, medya sahiplerinin ve medya alıcılarının, hangi dijital ve geleneksel kanalların doğru izleyici/dinleyici kitlelerini cezbetme konusunda en başarılı olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.

   

 • Gizli Alışveriş

  Gizli Alışveriş

  Tüketiciler, her gün, birçok karmaşık marka temas noktasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sürekli bir marka deneyimi sunmak için, pazarlamacıların, tüketicilerin kendi markalarıyla ilgili olarak ne tür deneyimler yaşadıklarını bilmeleri gerekmektedir. Gizli müşterilerimiz, bu deneyimleri anlamanıza ve kazancınızı maksimuma çıkarmak için bu deneyimlere göre hareket etmenize yardımcı olmaktadır.

   

 • Çevrimiçi Fiyatlandırma İstihbaratı

  Çevrimiçi Fiyatlandırma İstihbaratı

  Fiyatlandırma rekabeti, perakendecilerin ürünlerini hangi fiyattan verdiklerini anında görmek için çevrimiçi fiyat bilgilerini aktif olarak kullanan müşteriler (ve rakip perakendeciler) sayesinde her zamankinden daha zor bir hale gelmiştir.

   

 • Point of Sales Analytics

  Point of Sales Analytics

  Yeni iş stratejileri geliştirirken, perakende sektörüne yönelik uygun istihbarat bilgilerine sahip olmak son derece önemlidir.

  GfK perakende satış analizi ile mağaza düzeyinde performansı analiz ediyoruz. Mağazaları esnek yollarla grupluyor ve pazarlama faaliyetlerinizi optimize etmenize ve yatırım getirisini ölçmenize yardımcı oluyoruz.

   

 • Satış Noktası İzleme

  Satış Noktası İzleme

  Perakendeciler ve üreticiler, satışı ve karları maksimuma çıkaran ürün ve hizmetleri geliştirme ve müşterileri ellerinde tutma konusunda sürekli baskı altındadırlar.

  Başarının sırrı, en güncel perakende satış verilerine sahip olmak ve hangi ürün ve hizmetlerin piyasada iyi bir performans sergilediğini, ve hangilerinin performansının iyi olmadığını bilmektir. Bu bilgiler sayesinde işletmeler, ticari büyüme için açık stratejiler belirleyebilir ve yatırım getirisini artırabilir.

   

 • Ürün Katalogları

  Ürün Katalogları

  Şirketlerin, müşterilerine teknik özellikler ve ürün özellikleri hakkında bilgi vermek için doğru ürün verilerini tedarik etmeleri gerekmektedir.

   

 • Promosyon ve Nedensel Perakende

  Promosyon ve Nedensel Perakende

  Kısa ürün yaşam döngüleri ve hızla değişen tüketici tercihleri, ​üreticilerin ve perakendecilerin piyasa trendlerini, fiyatlandırmayı ve etkin ürün yaşam döngülerini belirlemeleri için hızlı raporlama ihtiyacını artırmaktadır.

   

 • Müşteri

  Müşteri

  Dijital çağ, insanların alışveriş davranışlarını ve tercihlerini değiştirerek yeni satın alma yolları açmaya devam etmektedir. Müşteriler çok kanallı marka deneyimlerini benimsedikçe, her geçen gün daha fazla veri ulaşılabilir hale gelmektedir.

  Büyük veriler barındıran çok kanallı bu ortamda rekabet avantajını korumak için, işletmelerin, tüm satın alma süreci boyunca en uygun verileri elde etmeleri gerekmektedir. Bu sayede, şirketler müşteri yolculuğunun her aşamasını optimize edebilirler. 

   

 • Sosyal Medya İstihbaratı

  Sosyal Medya İstihbaratı

  Tüketiciler tarafından sosyal medya kanallarının - gerek olumlu gerekse olumsuz anlamda - yaygın olarak kullanılması, markaları, satın alma kararlarını etkilemek, müşteri sadakatini korumak ve yeni müşteriler kazanmak için daha fazla çalışmaya zorlamaktadır.

   

 • Eğilimler ve Tahmin

  Eğilimler ve Tahmin

  Günümüzde yeni tekliflerin pazarlanma hızı ve ürün yaşam döngülerinin kısalması, rakiplerinin önüne geçme konusunda şirketler üzerinde benzersiz bir baskı oluşturmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışları her zamankinden daha hızlı değişmektedir.

   

 • Kullanıcı Deneyimi (UX)

  Kullanıcı Deneyimi (UX)

  Tüketiciler, günümüzde, zorlayıcı deneyimlere yönelik vaat yağmuruna tutulmuş durumdadır. Bunlar, karmaşık ve iddialıdır.  Başarılı olmak için, yeni bir ürünün veya hizmetin sezgisel, kullanışlı, ilgi çekici ve beğenilir olması gerekmektedir.  Hatırlanmaya değer kullanıcı deneyimi duygusal olmalıdır. 

  GfK'nin Kullanıcı Deneyimi (UX) araştırma ve tasarım uzmanları, müşterilerimizin mevcut veya yeni ürünlere ve hizmetlere yönelik müşteri deneyimleri oluşturmalarına ve bunları geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.

   

General