Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Trends and Forecasting
X
Zdieľať túto stránku

Trendy a prognózy

Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

Aby spoločnosti uspeli, potrebujú čo najpresnejšie prognózy vývoja tržieb, ktoré sú založené na spoľahlivej a serióznej analýze a zároveň berú do úvahy najaktuálnejšie trendy na trhu a v nákupnom správaní. 

Našim klientom poskytujeme podrobné prognózy spotrebiteľského dopytu po technologických výrobkoch a zariadeniach a zároveň im sprostredkujeme poznatky o globálnych trendoch na technologickom trhu. 

Naša prognostika je založená na POS dátach zozbieraných na celosvetovo najväčšej vzorke predajných miest, ktoré kombinujeme s globálnymi skúsenosťami našich expertov a podrobnou znalosťou lokálnych trhov. Táto kombinácia nám umožňuje poskytovať našim klientom jedinečne podrobné a zároveň včasné prognózy budúceho dopytu – odhadneme, aké produkty budú spotrebitelia nakupovať, v akých objemoch, za akú cenu a kde.

Predpovede pre investorov a kapitálové trhy

Inštitucionálni investori čelia veľkému tlaku na výsledky. Aby boli spoločnosti úspešné, musia vopred vnímať významné trendy pokiaľ možno v čo najskoršom štádiu. Okrem toho potrebujú získať spoľahlivé a legálne informácie o investičných možnostiach. 

Investorom poskytujeme stabilné predpovede na základe dát z najväčšej vzorky predajných miest na svete. Dokážeme predpovedať a zdokumentovať kľúčové zlomové okamihy z hľadiska spotrebiteľského dopytu. Našim klientom tak dodávame pravidelné a podrobné analýzy výsledkov jednotlivých výrobcov technologického hardvéru, polovodičov a firiem vyrábajúcich tovar dlhodobej spotreby.

Naše prognózy umožňujú investorom prijímať tie správne rozhodnutia a odporúčania, ktoré sú podložené dôveryhodnými a legálnymi zdrojmi.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z trendov a prognóz. Zobraziť všetky aktuality

  • 05/03/17
  • Press
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Slovensko: nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje

  Pozitívna nálada európskych spotrebiteľov sa preniesla aj do prvého štvrťroku 2017. Už na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsaťosmičky najvyššie hodnoty od januára 2008.
  • 02/28/17
  • Technology
  • Consumer Goods
  • Market Opportunities and Innovation
  • Trends and Forecasting
  • Tech Trends
  • Slovakia
  • Slovak

  Trh smartfónov v roku 2016 naďalej rástol, v medziročnom porovnaní o 6,6 percenta

  V 4. kvartáli 2016 predstavoval celosvetový dopyt po smartfónoch 391 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 6 percent.
  • 02/16/17
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Spotrebiteľská klíma v EÚ je najlepšia za posledných deväť rokov

  Celkovo zaznamenala dôvera spotrebiteľov v Európe vo štvrtom štvrťroku 2016 veľmi pozitívny rast. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery podľa GfK stúpol v celej dvadsaťosmičke o 5,6 bodu a v decembri dosiahol 17,9 bodu - to je najvyššia hodnota od roku 2008.
  • 08/10/16
  • Market Opportunities and Innovation
  • Trends and Forecasting
  • Global Study
  • Slovakia
  • Slovak

  Tretina ľudí sa neustále obáva o svoju bezpečnosť

  Spoločnosť GfK požiadala cez internet  25 000 spotrebiteľov, aby na sedembodovej stupnici vybrali, do akej miery súhlasia s výrokom „Mám neustále  obavy o svoju bezpečnost“.
General