Aktivujte si prosím vo Vašom prehliadači JavaScript, aby ste umožnili používanie všetkých funkcií, ktoré táto stránka poskytuje.

Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Trends and Forecasting
X
Zdieľať túto stránku

Trendy a prognózy

Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

Aby spoločnosti uspeli, potrebujú čo najpresnejšie prognózy vývoja tržieb, ktoré sú založené na spoľahlivej a serióznej analýze a zároveň berú do úvahy najaktuálnejšie trendy na trhu a v nákupnom správaní. 

Našim klientom poskytujeme podrobné prognózy spotrebiteľského dopytu po technologických výrobkoch a zariadeniach a zároveň im sprostredkujeme poznatky o globálnych trendoch na technologickom trhu. 

Naša prognostika je založená na POS dátach zozbieraných na celosvetovo najväčšej vzorke predajných miest, ktoré kombinujeme s globálnymi skúsenosťami našich expertov a podrobnou znalosťou lokálnych trhov. Táto kombinácia nám umožňuje poskytovať našim klientom jedinečne podrobné a zároveň včasné prognózy budúceho dopytu – odhadneme, aké produkty budú spotrebitelia nakupovať, v akých objemoch, za akú cenu a kde.

Predpovede pre investorov a kapitálové trhy

Inštitucionálni investori čelia veľkému tlaku na výsledky. Aby boli spoločnosti úspešné, musia vopred vnímať významné trendy pokiaľ možno v čo najskoršom štádiu. Okrem toho potrebujú získať spoľahlivé a legálne informácie o investičných možnostiach. 

Investorom poskytujeme stabilné predpovede na základe dát z najväčšej vzorky predajných miest na svete. Dokážeme predpovedať a zdokumentovať kľúčové zlomové okamihy z hľadiska spotrebiteľského dopytu. Našim klientom tak dodávame pravidelné a podrobné analýzy výsledkov jednotlivých výrobcov technologického hardvéru, polovodičov a firiem vyrábajúcich tovar dlhodobej spotreby.

Naše prognózy umožňujú investorom prijímať tie správne rozhodnutia a odporúčania, ktoré sú podložené dôveryhodnými a legálnymi zdrojmi.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z trendov a prognóz. Zobraziť všetky aktuality

  • 02/28/17
  • Technology
  • Consumer Goods
  • Market Opportunities and Innovation
  • Trends and Forecasting
  • Tech Trends
  • Slovakia
  • Slovak

  Trh smartfónov v roku 2016 naďalej rástol, v medziročnom porovnaní o 6,6 percenta

  V 4. kvartáli 2016 predstavoval celosvetový dopyt po smartfónoch 391 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 6 percent.
  • 02/16/17
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Spotrebiteľská klíma v EÚ je najlepšia za posledných deväť rokov

  Celkovo zaznamenala dôvera spotrebiteľov v Európe vo štvrtom štvrťroku 2016 veľmi pozitívny rast. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery podľa GfK stúpol v celej dvadsaťosmičke o 5,6 bodu a v decembri dosiahol 17,9 bodu - to je najvyššia hodnota od roku 2008.
  • 08/10/16
  • Market Opportunities and Innovation
  • Trends and Forecasting
  • Global Study
  • Slovakia
  • Slovak

  Tretina ľudí sa neustále obáva o svoju bezpečnosť

  Spoločnosť GfK požiadala cez internet  25 000 spotrebiteľov, aby na sedembodovej stupnici vybrali, do akej miery súhlasia s výrokom „Mám neustále  obavy o svoju bezpečnost“.
  • 08/03/16
  • Financial Services
  • FMCG
  • Trends and Forecasting
  • Consumer Life
  • Slovakia
  • Slovak

  Dôvera britských spotrebiteľov sa po Brexite prepadla

  Mimoriadne jednorazové zisťovanie v rámci Barometra spotrebiteľskej dôvery, v ktorom spoločnosť GfK zisťovala náladu po britskom referende, ukázalo, že celkový index dôvery spotrebiteľov si pohoršil o 8 bodov na výsledných -9 bodov.
General