Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Očná optika a starostlivosť o zrak

Či už kladiete dôraz na starostlivosť o zrak, módne okuliare alebo oboje, podnikanie v odvetví očnej optiky si vyžaduje schopnosť správne vyhodnotiť súčasnú situáciu a odhadnúť budúce prázdne miesta na trhu v konkurenčnom prostredí.

Schopnosť udržať si náskok pred konkurenciou závisí od toho, či dokážete rozpoznať a reagovať na prvotné signály zmien na trhu, či sú to už  súčasné a budúce spotrebiteľské trendy, aktivity vašich konkurentov alebo vývoj cien, ktoré sú spotrebitelia ochotní zaplatiť. 

GfK pohotovo poskytne vysoko kvalitné údaje z trhu, ktoré vám sprostredkujú informácie o tom, ktoré slnečné okuliare, okuliarové rámy, okuliarové šošovky, kontaktné šošovky a produkty na starostlivosť o kontaktné šošovky spotrebitelia kupujú, kde, kedy a v akej cenovej hladine. Tieto údaje  kombinujeme s pohotovými komplexnými insightami o faktoroch, ktoré zásadne ovplyvňujú nákupné rozhodnutia o značkách produktov a služieb očnej optiky nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Naše vysokoflexibilné služby vám umožnia výrazne posilniť efektivitu vášho marketingového oddelenia a optimalizovať tak vašu distribúciu, tvorbu cien a konkurenčnú výkonnosť. Okrem toho vám poskytneme naše odborné znalosti a skúsenosti z trhu s očnou optikou a insighty umožňujúce porovnanie nielen v kontexte lokálneho, ale aj globálneho trhu.

Healthtalk newsletter

Newsletter o zdravotníctve

Náš newsletter nazvaný Health Talk vám sprostredkuje najnovšie poznatky z odvetvia zdravotníctva a priblíži trendy a údaje o trhu.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z očnej optiky a starostlivosti o zrak. Zobraziť všetky aktuality

Solutions
 • Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Značky sú v súčasnosti nútené vytvárať si emocionálne prepojenia a vzťahy so spotrebiteľmi, ako aj s decision makermi (t.j. osobami, ktoré majú v rámci konkrétnych organizácií rozhodovacie právomoci).

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

Kontakty
General