Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image

Smart Insights: Lieky na predpis / Rx

Aká je Vaša výkonnosť v porovnaní s konkurenciou? Aký je optimálny pozicioning Vašej značky a produktov na trhu? Aké sú najnovšie trendy ovplyvňujúce Váš trh? Čo zákazníci hľadajú a koľko sú za to ochotní zaplatiť?

Čo robíme

Naše jedinečné a komplexné riešenia Vám spolu s našimi expertmi v kľúčových oblastiach ako je kardiológia, onkológia alebo gynekológia poskytujú ucelený obraz v segmente liekov na predpis.

Naše prieskumné riešenia Vám poskytnú podporu počas celého životného cyklu Vášho produktu od zrodenia nápadu až po ochranu licencie a od vnímania značky po optimalizáciu reklamy a spokojnosti zákazníkov.

Identifikujeme, čo sa odohráva v každom bode a v každej chvíli, keď sú spotrebitelia v interakcii s Vašou značkou, produktmi, alebo službami. Vyhodnocujeme všeobecné trendy a konkrétne vplyvy a pohnútky, ktoré vedú ich rozhodovanie a správanie v každom takomto momente.

Týmto súhrnným prehľadom Vám umožníme dôkladné pochopenie dynamiky celého trhu, ktorá ovplyvňuje Vašu výkonnosť ako aj toho, čo môžete urobiť pre podporu svojho rastu. ​

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z lekárskych predpisov/Rx. Zobraziť všetky aktuality

Solutions
 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

General