Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Smart Insights: Verejné služby

Dôveryhodný, nezávislý a spoľahlivý prieskum, ktorý obstojí pri posudzovaní expertov aj skúmaní verejnosťou.

Spoľahlivý a dôveryhodný

Spolupracujeme s vládnymi orgánmi, agentúrami, miestnymi úradmi, charitatívnymi organizáciami, miestnymi novinami, akademickými inštitúciami a poradenskými spoločnosťami. To, čo poskytujeme, je komplexné a spoľahlivé porozumenie verejnej mienke ohľadom kľúčových tém na miestnej, celoštátnej, ale aj globálnej úrovni.

 Príďte k nám a my Vám zabezpečíme:

 • záruku plnej ochrany osobných údajov
 • rozsiahle vzorky reprezentatívne pre celú krajinu
 • ťažko dostupné alebo špecializované skupiny respondentov
 • overenú spoľahlivosť v zaobchádzaní s citlivými či dôvernými témami
 • dôveryhodnosť, overenú v dlhoročnej spolupráci so štátnymi orgánmi významných krajín

Žiadna téma nie je príliš citlivá, alebo príliš náročná

Nech už je téma akokoľvek náročná, alebo citlivá, máme metódy a odborné znalosti na to, aby sme ju úspešne zvládli. Od ťažko dosiahnuteľnej skupiny ľudí až po špecifické témy - naše skúsenosti siahajú od oblastí akými sú náboženstvo, zdravie, trestné právo, či polícia, až po vzdelávanie, zamestnanie, bývanie, dopravu a osobné financie.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z verejných služieb. Zobraziť všetky aktuality

  • 07/25/17
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Očakávania slovenských spotrebiteľov v príjmoch poklesli

  Pozitívna nálada medzi európskymi spotrebiteľmi pretrvávala aj v dru-hom štvrťroku roku 2017. 
  • 05/03/17
  • Press
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Slovensko: nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje

  Pozitívna nálada európskych spotrebiteľov sa preniesla aj do prvého štvrťroku 2017. Už na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsaťosmičky najvyššie hodnoty od januára 2008.
  • 02/16/17
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Spotrebiteľská klíma v EÚ je najlepšia za posledných deväť rokov

  Celkovo zaznamenala dôvera spotrebiteľov v Európe vo štvrtom štvrťroku 2016 veľmi pozitívny rast. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery podľa GfK stúpol v celej dvadsaťosmičke o 5,6 bodu a v decembri dosiahol 17,9 bodu - to je najvyššia hodnota od roku 2008.
  • 08/01/16
  • Financial Services
  • Public Services
  • Trends and Forecasting
  • Slovakia
  • Slovak

  Výrazné zvýšenie indexu spotrebiteľskej klímy v Európe

  Počas druhého kvartálu roku 2016 mediálnemu priestoru dominovali predovšetkým individuálne témy špecifické pre konkrétne krajiny.
Solutions
 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

General