Aktivujte si prosím vo Vašom prehliadači JavaScript, aby ste umožnili používanie všetkých funkcií, ktoré táto stránka poskytuje.

Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Rychloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Spotrebitelia využívajúci viacero kanálov, čoraz silnejšia snaha, ale aj reálna možnosť vyhľadávať tie najvýhodnejšie ponuky, vplyv online spotrebiteľských hodnotení, recenzií  a odporúčaní... To všetko sú len niektoré z výziev, ktorým v súčasnosti čelí odvetvie FMCG. 

Aby dokázali spoločnosti v FMCG identifikovať príležitosti a udržať si náskok pred konkurenciou, potrebujú nielen komplexný obraz o trendoch na trhu, ale musia aj do detailov poznať vývoj v spotrebiteľskom dopyte a nákupnom správaní.

Poskytujeme včasné a relevantné údaje a prehľady o spotrebných trendoch a faktoroch ovplyvňujúcich nákupy FMCG a nákupné správanie. Tri faktory, vďaka ktorým v tejto oblasti vynikáme: naše inovatívne prieskumné metódy, naša schopnosť kombinovať viacero dátových súborov (vrátane nášho renomovaného trackingu predajných miest) a precízne analýzy, na ktorých pracujú naši odborníci na oblasť FMCG. Vďaka uvedeným silným stránkam vám pomôžeme identifikovať obchodné príležitosti a sformovať víťazné stratégie.

FMCGtalk newsletter

FMCG newsletter

Náš newsletter nazvaný FMCG Talk vám sprostredkuje najnovšie poznatky z odvetvia, údaje o trhu a o tom, ako nákupné a spotrebné trendy ovplyvnia vaše podnikanie.  

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z rýchloobrátkového spotrebného tovaru. Zobraziť všetky aktuality

  • 02/02/17
  • FMCG
  • Slovakia
  • Slovak

  GfK Shopping Monitor Slovakia 2016/17

  Štúdia poskytuje komplexné informácie o nákupnom správaní slovenskej populácie v oblasti potravinárskeho tovaru.
  • 08/03/16
  • Financial Services
  • FMCG
  • Trends and Forecasting
  • Consumer Life
  • Slovakia
  • Slovak

  Dôvera britských spotrebiteľov sa po Brexite prepadla

  Mimoriadne jednorazové zisťovanie v rámci Barometra spotrebiteľskej dôvery, v ktorom spoločnosť GfK zisťovala náladu po britskom referende, ukázalo, že celkový index dôvery spotrebiteľov si pohoršil o 8 bodov na výsledných -9 bodov.
  • 02/05/16
  • FMCG
  • Consumer Panels
  • Slovakia
  • Slovak

  Multiklientská štúdia Shopping FMCG

  Váš komplexný sprievodca spotrebiteľskými a nákupnými trendmi a maloobchodom
  • 04/19/17
  • Technology
  • Consumer Goods
  • FMCG
  • Connected Consumer
  • Global
  • English

  From “mission impossible” to “mission accomplished”: How tech manufacturers can maximize the media mix

  As a marketer of durable goods, your likely mission is to build brand image, optimize your media budget and ultimately to generate profit. While that might sound like “mission impossible”, the good news is that there is a tested research technique that can help. Marketing mix modeling offers a way for marketers to successfully overcome the mounting challenges they face. In this blog, we explore four reasons why marketing mix modeling is as relevant to manufacturers of durable goods as it is to the consumer goods industry. In doing so, we will help you navigate from “mission impossible” to “mission accomplished”.

  Mission one: Harness the digitization of media

  Put simply, in the digital age, there are more media channels and more connected devices. Consequently, Connected Consumers are exposed to more advertising messages than ever before. This media fragmentation makes it difficult for manufacturers to know where, when and how to reach consumers. In addition, the immediacy of the digital channel has placed more pressure on marketing campaigns to deliver short-term sales. Add to this the proven decline in consumers’ average attention span, and you have a challenge that even the Impossible Missions Force’s Ethan Hunt might be happy to see self-destruct in five seconds. The success of any campaign depends on getting your media mix right. In order to maximize your budget, it is essential to have accurate insights on how your ads are performing at any given moment. What you need to understand is which campaigns on which media platforms positively impact sales of your product. Marketing mix modeling evaluates the contribution of the different media channels – both online and offline – enabling you to allocate your budget so that it delivers maximum ROI.

  Mission two: Think omnichannel

  In the technical consumer goods (TCG) sector, e-commerce is an extremely important channel, and its share of sales is growing annually. According to our Point of Sales (POS) Tracking data, online accounted for 23.1% of overall sales in 2016 (see infographic). Shoppers have adopted an omnichannel approach to shopping in the TCG sector. The message couldn’t be clearer: if your products aren’t available across all channels, you are losing sales. Omnichannel shopping is becoming the norm across many categories % of shoppers reporting having shopped online and in store for a product, GfK FutureBuy, 2016 Online has also given consumers the power to check prices and compare products. This, in turn, has amplified the importance of both the manufacturer’s and retailer’s promotional activities. Marketing mix modeling enables you to understand exactly which of your promotions work, providing you with the intelligence you need to support your marketing decisions. Measuring the effectiveness of your executions gives you the power to fully optimize your activity for each channel.

  Mission three: Dealing with product feature commoditization

  When technology is new, success can be built on product features. However, as tech markets mature, all brands and models become very similar. In this type of market, it becomes virtually impossible to stand out for having a “great product”. Commoditization is rife, and manufacturers and retailers must find new ways to differentiate themselves from their competitors. Today’s Connected Consumers will only engage with, relate to and buy your product when they’ve had a brand experience. And they’ll only return to your brand if their experience of it was memorable. Consequently, we’re seeing the trend for marketing campaigns that focus more on product benefits and less on features spread across the globe. It is becoming more common for technology manufacturers to focus on a compelling brand experience in their advertising. Source: GfK Consumer Life A clear communications campaign is required if you are to succeed in conveying your product and brand values, and provide a memorable experience as well. Marketing mix modeling measures the sales impact of these campaigns and the media used to distribute them. It identifies the ROI for each channel and evaluates cross-media and cross-channel synergies.

  Mission four: Tackling the shorter product life cycle

  In consumer tech, the product life cycle is getting faster while the re-purchase ability slows down. At the same time, for almost all brands, advertising campaigns tend to be short-lived and focused specifically on new product launches. Ultimately, this means there is less time to deliver a margin. When planning your next advertising campaign, you may need to choose between investing in an intensive short-term but high-impact, high-cost TV spot versus a longer-term digital execution delivered via social networks. The commercial success or failure of your campaign may rest on this decision. This is where marketing mix modeling can provide directional insight. By providing weekly sales contributions for the different elements of your campaign, it can help you identify the most appropriate media plan to drive sales at the crucial moment. At the same time, it can also support your brand’s growth in the longer term.

  Summary: Mission accomplished

  We’ve addressed four of the key challenges faced by TCG marketers and manufacturers. Marketing mix modeling can help you understand how your above- and below-the-line marketing activities are driving your sales. We believe it is the way to accomplish your mission in today’s highly competitive global marketplace. Bjoern Kroog is Global Director of GfK POS Analytics. To share your thoughts, please email bjoern.kroog@gfk.com or leave a comment below. hbspt.cta.load(2405078, '0e591424-2780-48f3-9850-174d860e088d', {});
Solutions
 • Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Značky sú v súčasnosti nútené vytvárať si emocionálne prepojenia a vzťahy so spotrebiteľmi, ako aj s decision makermi (t.j. osobami, ktoré majú v rámci konkrétnych organizácií rozhodovacie právomoci).

 • Spotrebiteľský panel

  Spotrebiteľský panel

  Celé vaše podnikanie sa sústredí na vašich spotrebiteľov. Je preto nevyhnutné, aby ste vašich spotrebiteľov chápali a dosiahli, že vaše výrobky a služby budú spĺňať ich potreby a vám zároveň možnosť rozvíjať sa a rásť.

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

Citát klienta

„Naše skúsenosti s GfK sú vynikajúce. Táto spoločnosť predstavuje prieskum trhu s pridanou hodnotou a ja by som ju bez váhania odporučil.“

Nadnárodný výrobca potravín
General