Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Automobilový priemysel

Globálny automobilový priemysel čelí zmenám na dvoch frontoch: na jednej strane je to meniace sa prostredie v celom odvetví ovplyvnené rozvíjajúcimi sa trhmi a čoraz prísnejšie ekologické predpisy, a na druhej strane je to meniace sa správanie a očakávania spotrebiteľov. 

Ak chcú výrobcovia a predajcovia automobilov zostať aj naďalej konkurencieschopní, potrebujú poznatky a postrehy zo svojho odvetvia, ktoré im poskytnú jasnú orientáciu nielen na dnešných trhoch ale aj v rámci budúceho spotrebiteľského dopytu. 

Naši odborníci na prieskumy v oblasti automobilového trhu vám poskytnú hĺbkové  insighty  vo všetkých relevantných oblastiach: počnúc optimalizáciou nových konceptov a plánovania produktov, (napríklad prostredníctvom našej vlastnej analýzy nazvanej „car clinic“), určenia presných krokov na zlepšenie vnímania vašej značky, alebo skúseností s ňou, až po trackingové štúdie popredajných služieb v automobilovom odvetví. 

Autotalk newsletter

Spravodaj o automobilovom odvetví

Náš newsletter nazvaný Autotalk vám sprostredkuje najnovšie poznatky z automobilového odvetvia a priblíži zákaznícke trendy a údaje o trhu.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z automobilového priemyslu. Zobraziť všetky aktuality

  • 05/04/16
  • Retail
  • Technology
  • Automotive
  • Consumer Goods
  • Connected Consumer
  • Slovakia
  • Slovak

  Connected Consumer Index

  Connected Consumer Index GfK ponúka jednoduché meranie toho, ako často a pomocou ktorých zariadení sa spotrebitelia v každej zo 78 krajín a 8 regiónov sveta pripájajú na internet a komunikujú navzájom, alebo sledujú digitálny obsah. 
  • 06/09/15
  • Automotive
  • Slovakia
  • Slovak

  Havarijné poistenie využíva každá štrnásta domácnosť v Strednej Európe

  Spoločnosť GfK na Slovensku už 15 rokov (v Európe 30 rokov) pravidelne monitoruje európsky trh bankových a poisťovacích služieb prostredníctvom svojich značkových štúdií FMDS (Financial market data services) a IMDS (Insurance market data services).
  • 04/09/15
  • Automotive
  • Slovakia
  • Slovak

  ‘Progresívni spotrebitelia’ majú záujem o tzv. Connected cars

  Frank Härtl, Global Lead for Automotive v GfK uvádza: "Progresívni spotrebitelia majú pre automobilový priemysel dvojnásobnú cenu.
  • 05/19/17
  • Automotive
  • Media Measurement
  • Connected Consumer
  • Global
  • English

  Mobile is the means to improving traction for your crossmedia automotive campaigns

  As an automotive marketer, you face a great many challenges. Not only is the auto industry in the fast lane when it comes to change, but so too is the media landscape you must navigate to attract Connected Consumers. Online media’s increasing importance in the purchase journey combined with the proliferation of connected devices, however, presents a significant opportunity and route to maximizing the efficiency of your campaigns. While traditional TV remains the go-to media channel to drive brand image and reach a mass audience, online campaigns can add extra reach and help target a specific group. More specifically, you need to go mobile and devise content specifically for this channel. Here’s why:

  Go mobile to get more mileage from your campaigns

  Our research shows that mobile accounts for a significant share of digital ad impressions. According to our Crossmedia Visualizer data, based on online users in Germany, more than one third (37.4%) of all ad impressions within automotive online touchpoints occur exclusively on mobile devices. When looking at smartphones only, they deliver 20.4% exclusive reach, while tablets deliver 14.3%. Mobile use is even more pronounced among Gen Y (20-34 year olds) in this market, where 45.3% of impressions in the automotive category are exclusively on mobile. What’s more, our research shows that the reach of Facebook on mobile devices among younger target age groups is nearly three times higher than that of desktop ad placements. Also when run in addition to TV campaigns, paid placements on Facebook can extend incremental reach by 4.5%. This is even before considering the viral effects a campaign can have. Younger age groups are not only critical for brand building but are also, because of their affinity for using mobile and social media, open to campaigns that use these channels. What this means is that if you aren’t reaching them on mobile and via social media through paid placements and the like, your competitors surely will.

  Fine-tune your use of mobile channels for incremental reach and targeting

  The increasing usage of mobile devices among the online population in the auto sector is also evident when we look at the websites of the top three premium car brands in Germany. While desktop still delivers the greatest share of impressions versus mobile for Mercedes-Benz (64.3% vs. 35.8%) and Audi (64.3% vs. 32.2%), for BMW, mobile provides a 53.3% share of impressions versus 45.9% for desktop. These factors combine to underline the need to optimize the mobile elements of your cross-media campaigns to target today’s – and tomorrow’s – Connected Consumers where they are. Put another way, if you want to get the mileage from your cross-media campaigns, you need to fine-tune your use of mobile channels to deliver that all-important incremental reach and targeting of content. You can master today’s multi-channel marketing reality and track, analyze and optimize your media planning with our Crossmedia Visualizer tool. Test it out for yourself for free to discover:
  • which car brand sites have the highest net reach among the online population in Germany and how this has changed over last five months
  • which of the key online auto sites in Germany has the highest net reach and number of unique users
  • what the top auto sites’ reach is by device and which site indexes highest for reaching those who intend to buy a new car (timeframe)
  • and more…
  hbspt.cta.load(2405078, '9be31c2f-73f9-4778-95e0-56fc8dec9a51', {});
Solutions
 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

General