Ta witryna wykorzystuje pliki cookie  Pliki cookie są dla nas źródłem informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z niej. Dzięki tym informacjom możemy stronę stale poprawiać i ulepszać. Wchodząc na naszą stronę użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie. Więcej informacji
Powrót do aktualności i wydarzeń

Aktualności i wydarzenia

18 grudnia 2013
Antykoncepcyjna wkładka hormonalna - rozpoznanie rynku
Instytut GfK Polonia przeprowadził na zlecenie firmy Bayer badanie rozpoznania rynku i potencjału hormonalnej antykoncepcji wewnątrzmacicznej w Polsce. Badanie umożliwiło poznanie świadomości Polek dotyczącej metod antykoncepcyjnych, w tym wewnątrzmacicznych, oraz określenie ich potrzeb i zainteresowania względem antykoncepcji.

Wyniki badania pokazały, że poziom znajomości hormonalnej antykoncepcji wewnątrzmacicznej wśród Polek jest niski. Antykoncepcja jest najczęściej kojarzona spontanicznie z dwiema metodami – tabletkami antykoncepcyjnymi oraz prezerwatywą, przy czym to tabletki są najczęściej wskazywane na pierwszym miejscu (63 proc.). Wkładka hormonalna została spontanicznie wskazana przez 15 proc. respondentek.

Z kolei znajomość wspomagana antykoncepcji domacicznej (związanej przede wszystkim z wkładką miedzianą) jest wyższa niż znajomość takich metod antykoncepcji, jak np. krążek lub pierścień dopochwowy czy środki plemnikobójcze. Wciąż jest jednak niższa niż znajomość plastra czy metod naturalnych. Znajomość wspomagana wkładki hormonalnej kształtuje się na poziomie 36 proc. Jest najwyższa wśród kobiet w wieku 30-39 lat i wzrasta wraz z poziomem wykształcenia.

Najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji wśród kobiet młodszych (18-29 lat) jest prezerwatywa, na drugim miejscu znajdują się tabletki antykoncepcyjne. Wśród kobiet ze środkowej grupy wiekowej (30-39 lat) prezerwatywa stosowana jest nieco rzadziej niż tabletki. Popularność metod naturalnych rośnie wraz z wiekiem – wśród kobiet z najwyższej grupy wiekowej (40-49 lat), metody naturalne są drugą najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji, zdecydowanie przewyższając pod względem częstości stosowania tabletki (na pierwszym miejscu znajduje się prezerwatywa). Wkładka miedziana stosowana jedynie przez kilka procent respondentek (częściej przez kobiety w środkowej grupie wiekowej). 20 proc. kobiet zadeklarowało, że nigdy nie stosowało żadnych metod zapobiegania ciąży. Wkładkę hormonalną kiedykolwiek stosował zaledwie 1 proc badanych kobiet.

Najwięcej Polek dowiaduje się o wewnątrzmacicznej antykoncepcji hormonalnej od lekarza (53 proc.) i koleżanki (44 proc.). Kobiety chętniej czerpią informacje z internetu (31 proc.) niż z prasy tradycyjnej (25 proc.) czy od członka rodziny (14 proc.). Wraz z wiekiem zdecydowanie rośnie znaczenie lekarza i znajomych jako źródła wiedzy na temat antykoncepcji wewnątrzmacicznej, przy jednoczesnym spadku znaczenia internetu i prasy tradycyjnej.

Źródła informacji na temat antykoncepcji domacicznej

P3. Proszę powiedzieć, skąd dowiedziała się Pani o antykoncepcji wewnątrzmacicznej?

© GfK 2013 | GfK Health – hormonalna wkładka domaciczna Jaydess

Głównym powodem niestosowania antykoncepcji wewnątrzmacicznej jest deklarowany przez respondentki brak takiej potrzeby (20 proc.). Na kolejnym miejscu pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa i względy zdrowotne (12 proc.), zadowolenie z innych środków antykoncepcji, głównie tabletek (11 proc.) oraz brak przekonania do wkładki (9 proc.). Wśród powodów pojawia się także brak wiedzy na temat wkładek (8 proc.) oraz cena (6 proc.).

Powody niezastosowania antykoncepcji domacicznej
P6c. Proszę powiedzieć, z jakich powodów nie zdecydowała się Pani na wkładkę?
© GfK 2013 | GfK Health – hormonalna wkładka domaciczna Jaydess

Kobiety stosujące antykoncepcję są w większym stopniu zainteresowane nową wkładką hormonalną niż te, które obecnie nie stosują obecnie żadnych metod antykoncepcyjnych. Zainteresowanie wkładką hormonalną w tej grupie wciąż jest jednak niewielkie. 3 proc. respondentek deklaruje, że na pewno zdecydowałoby się na tę metodę, jeśli zaleciłby ją lekarz ginekolog, 9 proc. – że być może by się na nią zdecydowało.

Najbardziej zainteresowane zastosowaniem wkładki hormonalnej są kobiety w środkowej grupie wiekowej (30-39 lat), stosujące obecnie antykoncepcję. Kobiety te, jako barierę w stosowaniu wkładki hormonalnej, wskazują najczęściej względy zdrowotne lub obawy dotyczące działań niepożądanych oraz brak przekonania do wkładki. Zdecydowanie rzadziej, niż kobiety z pozostałych grup wiekowych, wskazują brak potrzeby stosowania wkładki hormonalnej .

Kobiety młodsze stanowią mniejszy potencjał w kontekście stosowania wkładki hormonalnej, głównie z powodu niskiego zainteresowania lub braku potrzeby stosowania tej metody, a także spełnienia potrzeb związanych z antykoncepcją przez alternatywne metody. Można jednak przypuszczać, że podejście do antykoncepcji wewnątrzmacicznej jest skorelowane z ich sytuacją życiową, rodzinną i będzie się z czasem zmieniać.

Wśród kobiet z najwyższej grupy wiekowej zainteresowanie wkładką hormonalną jest niskie, zarówno z racji braku potrzeby stosowania tej metody, jak i obaw dotyczących działań niepożądanych.

Podsumowując, największy potencjał w odniesieniu do wkładek hormonalnych stanowią kobiety przed czterdziestym rokiem życia. Wyniki badania pokazują, że grupa kobiet w tym wieku nie jest jednorodna – argumenty, które mogą je przekonać do zastosowania wkładki, są zależne od wieku.

Kobiety w najniższej grupie wiekowej, tj. poniżej 30 lat (zwłaszcza te z wykształceniem wyższym), nie wykazują wobec wkładki hormonalnej obaw natury zdrowotnej, jednak nie widzą też potrzeby zastosowania tej metody, między innymi dlatego, że metody stosowane obecnie (głównie tabletki) spełniają ich potrzeby związane z antykoncepcją. Kobiety starsze (30-39 lat) są w największym stopniu zainteresowane stosowaniem wkładki hormonalnej, jednak w ich przypadku barierą są obawy natury zdrowotnej (w tym obawy dotyczące bezpieczeństwa i działań niepożądanych), a co za tym idzie, brak przekonania do wkładek. Kobiety w najwyższej grupie wiekowej nie stanowią istotnego potencjału, zarówno ze względu na brak potrzeby stosowania wkładki, jak i na bariery natury zdrowotnej i obawy dotyczące działań niepożądanych

Informacje o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w październiku 2013 r. metodą wywiadów bezpośrednich ze wspomaganiem komputerowym (CAPI) na ogólnopolskiej próbie adresowej Polaków w wieku 15+ (N=1000), która zapewnia najwyższy stopień reprezentatywności. W badaniu wzięły udział 273 kobiety w wieku 18-49 lat.

Skontaktuj się z nami

Mariusz JędrzejewskiGfK Polonia