Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Brand and Customer Experience|Poland|Polish

Nowe narzędzie badawcze GfK wspomaga zarządzanie lojalnością konsumentów

18.11.2014

Warszawa, 14 listopada 2014 r. – Instytut GfK wprowadza do oferty nowe narzędzie badawcze, które monitoruje oraz analizuje emocje wynikające z doświadczeń konsumentów i wspomaga zarządzanie ich lojalnością.

Zadowolenie konsumentów w różnym stopniu przekłada się na ich lojalności. Instytut GfK przeprowadził ogólnoświatowe badanie, które wykazało, iż korelacja pomiędzy poziomem zadowolenia konsumentów a ich lojalnością wobec danej marki wynosi zaledwie około 40 procent.

Na podstawie danych z licznych projektów badawczych instytut GfK skonstruował nowy wskaźnik doświadczeń konsumentów, który uwzględnia powyższą rozbieżność. Opracowany nowy model GfK potwierdził, iż silny „efekt emocjonalny” wywołany poprzez umiejętne kreowanie owych doświadczeń,   prowadzi do znaczącego zmniejszenia utraty konsumentów i, jednocześnie, do zwiększenia liczby pozytywnych rekomendacji.

Łącząc „efekt emocjonalny” z innymi wskaźnikami, takimi jak trwałość relacji czy skłonność do jej zmiany, instytut GfK szacuje wskaźnik lojalności wobec badanej marki, osiągając korelację na poziomie 80 procent, czyli podwajając jakość oszacowania w stosunku wskaźnika wykorzystującego jedynie parametr zadowolenia konsumentów.

Iwona Szewczak, Regional Product Manager Brand and Customer Experience CEE-META, wyjaśnia: „Nasz nowy model pokazuje, że im żywsze i lepiej zapadające w pamięć jest dane doświadczenie konsumenckie, tym większy jest wywierany przez nie „efekt emocjonalny”, co w konsekwencji przekłada się na większą lojalność konsumentów wobec danej marki i jednocześnie na „odporność” wobec działań konkurencji. Identyfikując te aspekty doświadczeń, które wywierają „efekt emocjonalny”, możemy dostarczać precyzyjniejsze wnioski dotyczące tego, które atrybuty danej marki należy promować, aby zwiększać lojalność i wartość konsumenta w czasie. Integracja narzędzia GfK Customer Harmonics z innym naszym narzędziem służącym do zarządzania doświadczeniami konsumentów, czyli GfK Echo, umożliwia skuteczniejszą egzekucję operacyjnych i taktycznych działań naszych klientów w zakresie zarządzania doświadczeniami konsumentów w czasie rzeczywistym i w miejscach powstawania tych doświadczeń.”

General