Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Aktualności
Media and Entertainment|Poland|Polish

Jak opisać internautę na 50 sposobów?

13.04.2017

Od ponad 4 lat gromadzimy w sposób pasywny informacje o wszystkich odwiedzanych przez internautów serwisach internetowych. Zbieramy je monitorując w ramach panelu konsumenckiego internetową aktywność 5000 osób, na ich komputerach, tabletach, smartfonach. Ta próba stanowi reprezentatywną próbę dla populacji polskich internautów. Osoby te mogą być przez nas opisane są ponad 50 wymiarach, związanych ze strukturą społeczno-demograficzną lub gospodarstwa domowego.

Prześledźmy jedną z wielu możliwych sytuacji rynkowych. Oto mamy populację internautów w wieku od 15 do 55 lat, zamieszkującą w miastach powyżej 100 tys. i mających dostęp do sieciowych sklepów z odzieżą.

Liczbę takich osób szacujemy na 6 mln osób. W tej grupie miesięczny łączny zasięg serwisów poświęconych modzie, ubiorom, oferujących odzież, wynosi 38 proc., czyli około 2,3 mln osób. Przeciętna osoba z tej grupy 2,3 mln osób odwiedza miesięcznie około 5 serwisów z kategorii moda, dokonuje wówczas 25 odsłon, spędza na tych stronach średnio 12,5 minuty. Serwis klienta „A” ma zasięg 0,5 mln osób. Lider kategorii, czyli serwis „B” ma ma z zasięg 1,7 mln osób. Kolejne 2 liczące się serwisy mają zasięgi: serwis „C” – 0,8 mln, a serwis „D” – 0,4 mln. Współzasięgi serwisów „A” z „B” to 0,4 mln osób, a serwisów „A” z serwisem „C” to 0,3 mln, z kolei współzasięg serwisów „A” i „D” to 0,1 mln osób. Zatem podstawowe analizy wynikające z powyższych danych ilustrują, iż w grupie osób korzystających z serwisu „A” (o liczebności 0,5 mln):

  • osoby odwiedzają miesięcznie 6,7 różnych serwisów w ramach kategorii, dokonują średnio 37 odsłon, z czego 17 serwisu „A”, spędzając na przeciętnym serwisie 17 minut, z tego 6 minut na serwisie „A”,
  • 32 proc. z nich, czyli 0,16 mln, w danym miesiącu kupiło cokolwiek na stronach badanych serwisów A, B, C, lub D, a 8 proc., czyli 0,04 mln, kupiło cokolwiek na stronie serwisu „A”,
  • ich profil demograficzny to: 75 proc. kobiety, 25 proc. mężczyźni, 53 proc. w wieku 15-30 lat, 27 proc. w wieku 30 – 40 lat, 20 proc. w wieku 41-55 lat, 32 proc. z nich ma dzieci w wieku do 10 lat,
  • 51 proc. ma wykształcenie średnie lub niższe, 49 proc. wykształcenie wyższe, 12 proc. ocenia nisko swoją sytuację ekonomiczną, 63 proc ocenia ją, jako średnią, a 25 proc. jako wysoką.

Jak widać z powyższego zestawienia dzięki naszym danym możemy analizować dowolnie zdefiniowane grupy klientów lub dowolnie określony target, opisując go na podstawie cech:

  • jak często, kiedy i na jakich urządzeniach przebywa online,
  • jakie strony odwiedza,
  • jak często przebywa na stronach serwisów konkurencji,
  • gdzie szuka informacji o danych kategoriach zakupowych,
  • gdzie kupuje online,
  • i porównać te informacje dla różnych grup demograficznych.
General