Ostatnie komunikaty prasowe

  • Rynek produktów mrożonych w Polsce
    11 września 2014 - W okresie ostatnich 12 miesięcy polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły na zakupy kategorii produktów mrożonych łączną kwotę 2,1 mld zł. Wartość ta wzrosła o 3,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych.
    FMCG
  • Stosunek Polaków do integracji europejskiej w sierpniu
    22 sierpnia 2014 - W sierpniu 87 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Aktualności i wydarzenia

​o nas

 NASZ ZESPÓŁ ANALITYKÓW DANYCH PRZEKSZTAŁCA BIG DATA W SMART DATA, POMAGAJĄC NASZYM KLIENTOM W BUDOWANIU EFEKTYWNYCH STRATEGII BIZNESOWYCH.