Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
Press release
Media Measurement|Netherlands|Dutch

Live radio domineert audiodag

12.10.2017

Het luistervolume vertoont over de dag heen een specifiek patroon. Uit de meest recente versie van het Audio Distributie Onderzoek (ADO) van Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek), blijkt evenwel dat live radio de dominante audiovorm is, zowel overdag als in de avond- en nachtelijke uren. Live radio heeft overdag een aandeel van meer dan 80%. ADO is uitgevoerd door GfK onder ruim 5.300 respondenten van 13 jaar en ouder.

De helft van het dagelijkse luistervolume bevindt zich in het tijdvak van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 16 uur. Het aandeel live radio is in deze uren maar liefst 80%. De radio/stereo-installatie en de autoradio zijn dan de meest gebruikte apparaten. 

In de ochtendspits van 6 uur tot 9 uur is het luistervolume zelfs voor 87% toe te schrijven aan het luisteren naar live radio. Het aandeel van de autoradio is dan 22%. 
In de avondspits - van 16 uur tot 19 uur - heeft live radio een substantieel aandeel van de audiotaart van 75%.  Voor de autoradio is de avondspits, na de ochtendspits, het tweede belangrijke tijdvak met een gebruikersaandeel van 19%.  
In de avonduren verschuift het luisteren iets meer naar eigen muziek en andere online muziekdiensten en worden de smartphone en de computer meer gebruikt als luister-device. Live radioluisteren blijft echter ook dan dominant in omvang en aandeel.

De dagpatronen en de omvang van live radioluisteren zijn ook terug te zien in de distributie van het radiosignaal. Door het aanbod en het gebruik van verschillende distributiekanalen (zoals FM, DAB+ en internet) realiseert live radio gedurende de hele dag een dominante positie. Overdag en ’s avonds gebeurt dat vooral via FM, maar ’s avonds zorgt internet voor ruim 25% van de radiodistributie.

Over NLO
Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek) is opdrachtgever van het luisteronderzoek
NLO. De stichting NLO heeft vier partners: RAB (Radio Advies Bureau), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media
Adviesbureaus).

Over het Audio Distributie Onderzoek
Het doel van het Audio Distributie Onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikte apparaten en distributiewijzen op basis van het luistervolume naar radiozenders en audio. Uitvoerend bureau is GfK. De steekproef bedraagt 5.339 respondenten van 13 jaar en ouder. De dataverzameling vond plaats via een vragenlijst en een elektronisch dagboek. De veldwerkperiode liep van 2 tot en met 21 mei 2017. 

General