Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Financial Services|Netherlands|Dutch

Wie is volgens het intermediair de beste uitvaartverzekeraar?

21.12.2016

Eind 2016 heeft GfK onder intermediairs het jaarlijks terugkerende tevredenheidsonderzoek naar uitvaartverzekeraars uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat intermediairs meer tevreden zijn over uitvaartverzekeraars dan een jaar geleden. Monuta wordt van alle onderzochte aanbieders opnieuw het best beoordeeld. Vooral op de deelaspecten binnendienst en administratief proces onderscheidt Monuta zich van de andere aanbieders. Op het gebied van digitale ondersteuning blijft er voor alle aanbieders, net als vorig jaar, nog ruimte voor verbetering. 

Uit het GfK ‘TOF Tracker’ onderzoek blijkt dat uitvaartverzekeringen de afgelopen jaren steeds vaker direct bij de verzekeraar worden afgesloten. Toch wordt nog altijd een kwart van de nieuwe productie via het intermediaire kanaal afgezet. Binnen dit kanaal strijden uitvaartverzekeraars om de gunst van de eindklant. Een goede relatie met intermediair is daarbij essentieel. Het tevredenheidsonderzoek laat zien dat het intermediair nog meer tevreden is over de relatie met de uitvaartverzekeraar dan in 2015: het gemiddelde rapportcijfer is gestegen van een 7,4 naar een 7,6. De top 3 uitvaartverzekeraars is ten opzichte van een jaar geleden ongewijzigd. Monuta wordt het beste beoordeeld met een rapportcijfer van 8,0, gevolgd door DELA (7,7) en Klaverblad Verzekeringen (7,6).

Wanneer we kijken naar de onderliggende tevredenheidsaspecten, dan valt op dat intermediairs net als vorig jaar het meest tevreden zijn over de Binnen- en Buitendienst (zie grafiek 2). Ook het Productaanbod en het Administratieve proces worden met een rapportcijfer van 7,5 positief beoordeeld. Intermediairs zijn nog steeds het minst tevreden over de Digitale ondersteuning. Binnen dit aspect ligt ruimte voor verbetering op het gebied van Marketing ondersteuning en de Kwaliteit van de trainingen en workshops. Maar iets meer dan de helft (56%) van de intermediairs is tevreden over de marketing ondersteuning. En wanneer wordt gevraagd naar de kwaliteit van de trainingen en workshops dan daalt het aandeel tevredenen zelfs naar 35%.

Naast de hoogste algemene tevredenheidsscore weet Monuta ook op alle onderliggende aspecten weer het beste te scoren. DELA volgt op alle onderliggende aspecten op de tweede plaats, terwijl zij deze positie vorig jaar op de aspecten Binnen- en Buitendienst nog moest afstaan aan Ardanta. 

Mocht u interesse hebben in het volledige onderzoeksrapport neem dan contact op met Marcel Cools, Industry Consultant Financial Services bij GfK (marcel.cools@gfk.com)

Grafiek 1: Algemene tevredenheidscijfers top-3 uitvaartverzekeraars

Grafiek 2: Tevredenheid over uitvaartverzekeraars op onderliggende aspecten 2015-2016

General