Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Public Services|Netherlands|Dutch

Veel jongeren van plan om eigen bedrijf te beginnen

24.05.2017

Op dit moment heeft ongeveer één op de zeven werkende Nederlanders een eigen bedrijf. Het zal u niet verbazen dat het grootste gedeelte hiervan zzp’er is (ongeveer 70%). De gemiddelde leeftijd van deze ondernemers ligt met 45 jaar vrij hoog in vergelijking met Nederlanders die in loondienst zijn (40 jaar). Toch hebben vooral jongeren plannen om een eigen bedrijf op te starten. De komende twee jaar heeft 3% van de werkenden concrete plannen om een eigen bedrijf te beginnen, zo blijkt uit GfK-onderzoek onder bijna 45.000 werkende Nederlanders. Kijken we naar jongeren tot de 30 jaar dan ligt dit percentage met 7% duidelijk hoger. 

Van deze groep heeft een meerderheid van 56% zelfs al een businessplan geschreven. Dit percentage toont aan dat het niet alleen gaat om een relatief grote groep, maar ook dat er in vergelijking met andere leeftijdsgroepen serieus werk van gemaakt wordt. Ter vergelijking binnen de groep 30 tot 40 jaar ligt dit percentage op 44%.

De branche waarin men van plan is het bedrijf op te starten verschilt dan weer weinig tussen de leeftijdsgroepen. Dienstverlening is verreweg het meest populair, liefst 40% van alle potentiële starters verwacht binnen deze branche actief te worden. Op ruime afstand gevolgd door detailhandel (14%). Juist binnen opleidingsniveau zien we grote verschillen. Zo zijn de plannen van hoogopgeleiden vaker gericht op dienstverlening 47%, terwijl laagopgeleiden plannen hebben een bedrijf op te zetten in detailhandel (21%), transport (11%) en horeca (13%).

Interessant wordt het als we inzoomen op de huidige beroepssituatie. Gedwongen ondernemerschap speelt onder jongeren nauwelijks een rol, slechts 3% van de jongeren zit op dit moment werkloos thuis. Dit loopt vanaf 40 jaar snel op. Van de 50-plussers die van plan zijn om een bedrijf te gaan starten binnen nu en 2 jaar, zit maar liefst 14% (één op de zeven) momenteel zonder werk.

Binnen de financiële sector is er veel aandacht voor startende ondernemers. Mogelijk dat zij zich door te differentiëren in hun communicatie kunnen onderscheiden binnen de jonge ambitieuze doelgroep.

General