Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Energy|Consumer Panels|Netherlands|Dutch

GfK biedt energieleveranciers inzicht in switchgedrag van consumenten

01.04.2015

Eerste resultaten van de 'GfK pre-switch monitor' beschikbaar Vanaf week 18 zijn de resultaten beschikbaar van de ‘GfK pre-switch monitor​’. Deze pre-switch monitor vormt een aanvulling op de GfK switchmonitor. Waar de switchmonitor inzicht biedt in van energieleverancier switchende huishoudens, zal de pre-switch monitor zijn licht laten schijnen op niet-switchend huishoudens.  De naam pre-switch monitor is gekozen omdat deze monitor in feite alle voorafgaande fases van switch in beeld brengt. Er zijn talloze situaties denkbaar waarin een consument geconfronteerd wordt met energieleveranciers, energieproducten of anderszins informatie over energie. De pre-switch monitor brengt dit in beeld, ordent het in duidelijke statistieken en toont het verband met uiteindelijk switchgedrag. In de GfK switchmonitor van 2014 zagen we dat 5.6% van de huishoudens van leverancier zijn veranderd in de tweede helft van 2014. Op zich een erg interessant gegeven, zeker wanneer je dit in een meerjarig perspectief plaatst en verder uitsplitst naar leveranciers en kanalen (wat dus ook gerapporteerd wordt binnen de GfK switchmonitor). Maar een belangrijke vraag is ook wat er nu gebeurt met de 94.4% van de huishoudens die niet zijn geswitcht. Zijn zij volledig ongevoelig voor het aanbod in de energiemarkt? Worden zij überhaupt geconfronteerd met reclame of zelfs offertes? Hebben ze wellicht zelf naar informatie gezocht? Hebben ze actief opnieuw gekozen voor hun huidige leverancier of hebben ze juist nog nooit stilgestaan bij de mogelijkheid om te switchen? De eerste resultaten vanuit de GfK pre-switch monitor laten zien dat de groep van niet geswitchte huishoudens volstrekt geen homogene groep is en dus ook niet als een homogene groep benaderd moet worden. Gedurende een half jaar zien we dat maar liefst 43% van de niet switchende huishoudens op één of andere manier bezig is geweest met energie, 17% heeft ook daadwerkelijk overwogen om over te stappen. Uiteraard zijn er de nodige verschillen tussen leveranciers, het percentages varieert namelijk van 5% tot maar liefst 29% afhankelijk van de leverancier waarbij men klant is. Enkele andere opvallende resultaten: nog steeds denken vier op de tien Nederlanders dat er van alles misgaat bij het overstappen van energieleverancier, terwijl een derde deel denkt dat het veel moeite en tijd kost. Ook hier zien we weer de nodige verschillen per leverancier en per doelgroep. Daarnaast spelen ook een aantal andere factoren een rol. Dit voorbeeld maakt echter wel duidelijk dat je bij het stimuleren of juist tegengaan van switch per doelgroep op maat gesneden argumenten moet gebruiken.

Tot slot: Een belangrijke doelstelling van de pre-switch monitor is vast te stellen in welke mate niet switchende huishoudens toch actief of reactief bezig zijn met energie. Door dit in beeld te brengen en de cijfers te koppelen aan switchcijfers in de toekomst, ontstaat inzicht in de kansen en bedreigingen in de markt voor elke marktspeler. We presenteren in dit artikel een aantal inzichten vanuit de eerste twee kwartaalmetingen over het derde en vierde kwartaal van 2014. Vanaf week 18 zijn nieuwe cijfers beschikbaar voor het eerste kwartaal van 2015. Klik hier voor het rapport​. ContactVoor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Jeroen Barten (Senior Consultant van GfK) via 06-20624048 of Jeroen.Barten@gfk.com. ​​

General