Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
Smart Automotive Insights image

Léky na předpis

Jak tržní a spotřební trendy ovlivňují Vaši činnost? Jaký je Váš výkon ve srovnání s konkurenty? Jaká je optimální pozice Vaší značky a produktů na trhu? Co zákazníci hledají a kolik jsou za to ochotni zaplatit?

Co děláme

Naše jedinečné a komplexní služby, které nabízíme díky spolupráci se specialisty v klíčových oborech jako je kardiologie, onkologie, gynekologie, Vám poskytují celkový obraz trhu v oblasti lékařských předpisů.

Naše řešení a náš průzkum Vás podpoří v celém životním cyklu Vašeho produktu od nápadu až po ochranu koncese a od vnímání značky až po optimalizaci reklamy a zákaznické spokojenosti.

Identifikujeme, co se děje v každém momentu, kdy se spotřebitelé setkávají s Vaší značkou, produkty nebo službami. Hodnotíme všeobecné trendy a konkrétní vlivy, které vedou jejich volby a chování v každé takové chvíli.

S tímto souhrnným přehledem poskytujeme důkladné porozumění dynamice celého trhu, která ovlivňuje Váš výkon a toho, co můžete udělat pro podporu svého růstu.​

Poslední aktuality

Here you can find the latest insights for prescription / RX industry. View all insights

Řešení
 • Uživatelská zkušenost (UX)

  Uživatelská zkušenost (UX)

  Dnešní spotřebitelé jsou doslova bombardováni nejrůznějšími sliby jedinečných zážitků. Jsou chytří a nespokojí se jen tak s něčím. Chcete-li s novými výrobky nebo službami uspět, musíte je navrhnout tak, aby byly intuitivní, snadno použitelné, zajímavé a užitečné. Uživatel si svou zkušenost se značkou zapamatuje pouze tehdy, má-li emocionální náboj.

 • Příležitosti na trhu a inovace

  Příležitosti na trhu a inovace

  Značky se neustále snaží si na stále přeplněnějším trhu udržet svoje postavení. Zásadní je vědět kdy, kde a jak nabízet spotřebitelům zajímavé zážitky, které jim přinesou přidanou hodnotu a vám konkurenční výhodu.

  Najít na trhu příležitost pro inovaci znamená porozumět trendům, zareagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaujmout spotřebitele, kteří udávají směr. A aby byly značky úspěšné, musí vědět jak začlenit nové produkty nebo služby do života spotřebitelů.

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  To, jak rychle se v současné době dostávají na trh nové produkty a jak se zkracuje jejich životní cyklus, představuje mimořádný tlak na firmy, které se chtějí udržet na vrcholu. Nákupní chování spotřebitelů se mění rychleji než kdykoli předtím.

 • Tracking prodejních míst

  Tracking prodejních míst

  Maloobchodníci i výrobci jsou neustále pod tlakem – musejí vyvíjet produkty a služby, které jim přinesou zisk a zajistí jim věrné zákazníky.

  Úspěch znamená mít k dispozici nejaktuálnější informace z maloobchodu a vědět, které produkty a služby si na trhu vedou dobře a které ne. Na základě těchto informací pak firmy mohou zvolit strategii, která jim zajistí růst a návratnost investic.

Kontakt
General